Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2024: Najważniejsze informacje

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego trwa 120 minut (części zdających przysługuje wydłużony czas). W arkuszu znajdują się zarówno zadania ‎zamknięte, jak i otwarte (ta sam zasada dotyczy arkuszy z języka obcego i z matematyki). Arkusze zawierają m.in. fragmenty tekstów których dotyczą pytania oraz listę lektur do których można się odwołać w wypracowaniu. Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowuje również arkusze dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Reklama

Egzamin ósmoklasisty: Arkusze z języka polskiego z 2023 r.

Oto arkusze egzaminacyjne z języka polskiego 2023 r.:

Egzamin ósmoklasisty: Arkusze z języka polskiego z 2022 r.

Oto arkusze z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego z roku 2022:

Egzamin ósmoklasisty: arkusze z języka polskiego z 2021 r.

Lista arkuszy z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego z roku 2021:

Egzamin ósmoklasisty 2024: Podstawowe informacje

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty odbywać się będzie w następujących terminach:

  • 14 maja – egzamin z języka polskiego,
  • 15 maja – egzamin z matematyki,
  • 16 maja – egzamin z języka obcego nowożytnego (uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może być to jeden z następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski).

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. Każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową. W przeciwieństwie do matury nie jest jednak określony minimalny wynik, jaki trzeba uzyskać. W związku z tym egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.Uczniowie poznają swoje wyniki i otrzymają zaświadczenia o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty 3 lipca.