Reklama

We wtorek 14 maja, w pierwszym dniu egzaminu ósmoklasisty 2024 uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych pisali język polski. W środę 15 maja piszą egzamin z matematyki.

Reklama

Natomiast w czwartek 16 maja - egzamin z języka obcego: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego lub włoskiego.

Egzamin ósmoklasisty 2024. Czas trwania egzaminów

Każdego dnia egzamin ósmoklasisty rozpoczyna się o godz. 9.00.

Czas trwania egzaminu zależy od przedmiotu. I tak:

Egzamin z języka polskiego trwał 120 minut. W szczególnych przypadkach, np. dla uczniów z dysleksją - mógł zostać wydłużony do 60 min, a dla uczniów z Ukrainy nawet o 90 minut. Egzamin z matematyki trwać będzie 100 minut. W szczególnych przypadkach może zostać wydłużony o 50 minut. Egzamin z języka obcego trwać będzie 90 minut, a wydłużony może być nie więcej niż o 45 minut.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024 zostaną ogłoszone 3 lipca 2024. Tego samego dnia uczniowie, otrzymają zaświadczenia o wynikach.

Egzamin ósmoklasisty 2024 - zasady

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w pierwszym terminie, to będzie go pisał w drugim terminie – 10-12 czerwca.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Reszta to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Egzamin ósmoklasisty 2024 jest egzaminem, którego nie można nie zdać, nawet gdy uczeń osiągnie bardzo niskie wyniki. Nie jest możliwe powtórne podejście do egzaminu, aby poprawić wynik.