Tutaj przez to, że egzamin sprawdza to, co jest zapisane de facto w podstawie programowej, wymagania egzaminacyjne są wyciągiem nijako z tej podstawy, więc realizując to, co było na lekcjach i ucząc się tego, automatycznie przygotowują się do egzaminu. Więc pod tym kątem, jakichś szczególnych działań nie trzeba podejmować – powiedział w rozmowie z Dziennik.pl dyrektor CKE – dr Marcin Smolik. Oczywiście pewnie przystępowali do egzaminów próbnych, żeby sobie sprawdzić, jak to wygląda w czasie i jak powinni sobie rozłożyć swoją pracę. Natomiast tutaj jakichś większych kwestii nie ma - dodał.

Reklama

Jednak to, co zawsze powtarzamy, to aby uczniowie pamiętali, co jest oczywiste, ale niektórzy zapominają, to znaczy – uważne czytanie poleceń egzaminacyjnych. Cały czas widzimy przypadki, w których dany uczeń, niezależnie od tego, czy to ósma klasa, czy matura – rozwiązuje zadanie nijako do połowy. Może gdzieś nie do końca przeczytał to, co jest w poleceniu, nie zauważył dodatkowego zapisu i wtedy siłą rzeczy traci punkty, więc zawsze prosimy i zachęcamy uczniów, aby uważnie czytali polecenia – podkreślił.

Egzamin ósmoklasisty 2024 - zasady, harmonogram

Egzamin ósmoklasisty 2024 jest egzaminem trzydniowym:

  • W pierwszym dniu – we wtorek 14 maja – uczniowie będą pisać egzamin z języka polskiego.
  • W drugim dniu – w środę 15 maja – egzamin z matematyki.
  • W trzecim dniu – w czwartek 16 maja – egzamin z języka obcego.

Wszystkie trzy egzaminy są pisemne. Zgodnie z harmonogramem CKE rozpoczną się o godzinie 9.00.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w pierwszym terminie, to będzie mógł go napisać w terminie drugim – 10-12 czerwca.

Wyniki zostaną ogłoszone 3 lipca.