CKE przypomina o ważnym dokumencie

W środę 7 lutego upływa ważny termin dla maturzystów – przypomniało CKE na portalu X. W tym dniu upływa termin złożenia ostatecznej deklaracji przystąpienia do matury 2024. Kluczowe, aktualizowane informacje dla zdających znajdują się na stronie cke.gov.pl. Jak podaje komisja, do 7 lutego deklarację przystąpienia do egzaminu składają:

  • do dyrektora szkoły – absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2022/2023 oraz absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich, z wyjątkiem absolwentów, którzy po raz pierwszy przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2019–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości (obowiązuje tzw. Deklaracja A, dostępna na stronie CKE),
  • do dyrektora właściwej, okręgowej komisji egzaminacyjnej – osoby, które uzyskają świadectwo ukończenia 4-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, a także osoby posiadające świadectwo lub inny dokument potwierdzający wykształcenie średnie (lub średnie branżowe) wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Polsce, które przystępują do matury po raz pierwszy (obowiązuje Deklaracja B, dostępna na stronie CKE).
Reklama
Reklama

Zgłaszanie chęci przystąpienia do matury

7 luty to data zgłaszania tzw. ostatecznej deklaracji chęci przystąpienia do egzaminu maturalnego. Pierwotnym terminem zgłaszania wstępnej deklaracji był 2 października 2023. W tym terminie dokument do dyrekcji macierzystej szkoły składali:

  • uczniowie 4-letniego liceum ogólnokształcącego,
  • uczniowie 5-letniego technikum,
  • uczniowie szkoły artystycznej realizującej program 4-letniego liceum ogólnokształcącego,
  • uczniowie branżowej szkoły II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej,
  • uczniowie, którzy zamierzali przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2024 r. (obowiązuje Deklaracja A, a w przypadku uczniów będących obywatelami Ukrainy – Deklaracja C).

Matury 2024 – co jeszcze warto wiedzieć?

Składający deklarację otrzymują od dyrektora szkoły kopię z potwierdzeniem przyjęcia. Jak przypomina CKE, dokument można składać w formie papierowej lub elektronicznej – w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU) poprzez stronę ziu.gov.pl (CKE udostępnia dokładną instrukcję składania deklaracji). Logowanie na stronie ZIU wymaga użycia loginu i hasła. Dane do logowania uczniowie otrzymali od dyrekcji szkoły lub dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (osoby składające deklarację do OKE). Precyzyjne wytyczne odnośnie organizacji matur 2024 znajdują się na stronie CKE (warto śledzić aktualizacje odnośnie egzaminów i udostępnianych informatorów).