Jakie informacje zawiera prognoza MEN?

Pierwsze zestawienie tego typu zostało opublikowane przez MEN w 2019 roku. Głównym celem prognozy jest wspomaganie celowego kształcenia zawodowego. Dokument utworzono na bazie danych z Instytutu Badań Edukacyjnych (uwzględniane są m.in. informacje z Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Systemu Informacji Oświatowej). Prognoza obejmuje okres najbliższych 5 lat. Dzięki przewidywaniom MEN organy prowadzące placówki kształcenia zawodowego mogą tworzyć i modyfikować plan nauczania pod konkretne potrzeby rynku pracy.

Prognoza a subwencja oświatowa i dofinansowanie

Reklama

Szkoły i placówki planujące kształcenie zawodów z prognoz podawanych przez MEN mogą również liczyć na zwiększoną subwencję o ok. 1250 zł na ucznia dla zawodów z "listy krajowej". Pracodawca zatrudniający młodocianego pracownika w zawodzie z "listy krajowej" może z kolei liczyć na wzrost dofinansowania kształcenia o 2000 zł. Podział subwencji oświatowej dotyczy uczniów rozpoczynających cykl kształcenia zawodowego (i ma zastosowanie podczas całego cyklu kształcenia).

Reklama
Reklama

Zawody przyszłości? Technicy, operatorzy, monterzy

W zestawieniu najbardziej pożądanych "zawodów przyszłości” nie zabrakło tych, które już wysoko plasują się w dotychczasowych zestawieniach. Na liście znalazły się m.in. takie zawody jak: automatyk, betoniarz-zbrojarz, cieśla, dekarz, elektromechanik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik. Nie zabrało również kategorii "monter" i "operator". MEN przewiduje, że w najbliższych latach będą pożądane umiejętności monterów: izolacji przemysłowych, konstrukcji budowlanych, nawierzchni kolejowej i stolarki budowlanej. Pracę znajdą również operatorzy obrabiarek skrawających, operatorzy maszyn oraz urządzeń (do przetwórstwa tworzyw sztucznych, do robót ziemnych i drogowych, w gospodarce odpadami). Najbardziej pojemna kategoria? Zawód technika specjalisty, tu m.in.:

 • technik automatyk,
 • technik automatyk sterowania ruchem kolejowym,
 • technik budowy dróg,
 • technik dekarstwa,
 • technik elektroenergetyk transportu szynowego,
 • technik elektromobilności,
 • technik elektryk,
 • technik energetyk,
 • technik gospodarki odpadami,
 • technik izolacji przemysłowych,
 • technik mechanik,
 • technik mechatronik,
 • technik montażu i automatyki stolarki budowlanej,
 • technik programista,
 • technik robotyk,
 • technik spawalnictwa,
 • technik transportu kolejowego.

Prognoza: Duże perspektywy w nowym zawodzie

Na listę MEN po raz pierwszy trafił nowy zawód – technik elektromobilności. Jak podkreślono na stronie ministerstwa nowa umiejętność jest powiązana ze wzrostem popularności – i coraz szerszą dostępnością – samochodów elektrycznych oraz samochodów hybrydowych. MEN przewiduje, że ten trend utrzyma się również w kontekście zmian legislacyjnych, planowanych w najbliższym czasie przez Unię Europejską.