Równoległe ukończenie prawa i zdobycie dyplomu licencjackiego z zarządzania, finansów lub ekonomii daje absolwentowi przewagę na rynku pracy. Studia przygotowują bowiem nie tylko do wybranej aplikacji prawniczej, ale również umożliwiają zdobycie wiedzy i kompetencji niezbędnych w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wybór interdyscyplinarnej ścieżki wiąże się ponadto z korzyściami finansowymi. Oferta 75-proc. zniżki w czesnem na uczelni Łazarskiego jest dostępna przy podjęciu studiów prawniczych i dodatkowo na jednym z kierunków wydziału ekonomii i zarządzania. Do wyboru: ekonomia (w języku polskim i angielskim), zarządzanie oraz finanse i rachunkowość. Dotyczy to również kandydatów zainteresowanych kierunkiem zarządzanie w trybie e-learning.

Reklama

Uczelnia umożliwia studentom wybór profilu zawodowego, który pozwoli im zdobyć zarówno wiedzę podstawową, jak i kierunkową, dostosowaną do standardów krajowych i międzynarodowych.

Wymogi współczesnego rynku pokazują, że wykształcenie kierunkowe nie wystarcza. Do osiągnięcia sukcesu niezbędna staje się znajomość wielu dziedzin, np. prawa, ale i zasad funkcjonowania gospodarki oraz mechanizmów biznesowych.

– Połączenie studiów prawniczych i ekonomicznych adresujemy zwłaszcza do osób ambitnych, pragnących zrobić karierę – mówi Agata Jankowska, koordynator projektów w uczelni Łazarskiego. – Atuty wynikające z ukończenia dwóch kierunków na pewno przełożą się na pozycję absolwentów na rynku pracy – dodaje Jankowska.

Zajęcia prowadzone są przez znanych wykładowców, takich jak prof. Dariusz Rosati czy prof. Stanisław Koziej, a także praktyków biznesu oraz profesorów wizytujących tę uczelnię m.in. w ramach programów Erasmus i Fundacji Fulbrighta.