W laudacji były rektor UŚ prof. Janusz Janeczek podkreślał, że uczelnia honoruje "postać wyjątkową ze względu na niezwykle szerokie spektrum różnorodnych działań i towarzyszących im osiągnięć". Przypomniał dorobek Jerzego Buzka jako uczonego, działacza społecznego w strukturach "Solidarności" oraz polityka - najpierw premiera, który podjął się kilku reform, później wyróżniającego się eurodeputowanego i przewodniczącego PE, działającego na rzecz wspólnej Europy, ale też swojej małej ojczyzny - Śląska.

Reklama

Podkreślił, że Jerzy Buzek uosabia wartości, które stanowią o istocie i dostojeństwie uniwersytetu. "Honorujemy mądrość i niezłomność. Honorujemy wielkiego Polaka i wielkiego Ślązaka" - podsumował.

Jerzy Buzek wyznał, że nie marzył nigdy o funkcjach - poza młodzieńczym marzeniem o zostaniu posłem w wolnej Polsce. Swój wykład poświęcił rodzinnemu Śląskowi. "Kiedy tu przyjeżdżam, mam świadomość, że się rozliczam z tego, co zrobiłem. Tylko wśród swoich można się rozliczać" - mówił. Nakreślił też wyzwania i szanse, jakie stoją przed regionem. Zachęcał naukowców, by swoją wiedzę przekładali na społeczne dokonania na rzecz Śląskiego, stając się po trosze politykami. "Uprawianie polityki daje wielką satysfakcję, daje ją sama praca dla demokratycznego kraju i świadomość, że dokłada się cegiełkę do budowanego narodowego domu" - powiedział Jerzy Buzek.

Prof. Jerzy Buzek jest przewodniczącym Parlamentu Europejskiego siódmej kadencji. W latach 1997-2001 pełnił funkcję prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej. Jest już doktorem honoris causa uniwersytetów w Dortmundzie, Seulu oraz Isparcie, a także trzech politechnik - Opolskiej, Śląskiej i Łódzkiej. Po studiach podjął pracę w Instytucie Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach.

Na początku lat osiemdziesiątych rozpoczął badania z dziedziny ochrony środowiska, szczególnie ochrony powietrza. Powierzono mu kierowanie zespołem eksperckim Polskiej Akademii Nauk ds. ochrony powietrza oraz kierownictwo ogólnopolskiego zespołu specjalistów przy opracowaniu ekspertyzy PAN w tym zakresie.

Współorganizował Konsorcjum Ochrony Powietrza, pełnił funkcję sekretarza naukowego Komitetu Naukowego Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN oraz Rady Redakcyjnej głównego polskiego czasopisma naukowego z tej dziedziny - "Inżynieria Chemiczna i Procesowa". Jest laureatem nagrody Polskich Inżynierów "Biały Węgiel 2006". Zdobył również tytuł "Eurodeputowany 2006 w kategorii badania naukowe i technologie", przyznany mu przez brukselski dwutygodnik "Magazyn Parlamentarny".

Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 50 prac opublikowanych głównie w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz 70 referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych. Jest również autorem trzech patentów. W gronie 40 dotychczasowych doktorów honorowych Uniwersytetu Śląskiego są wybitni uczeni, filozofowie i artyści, m.in. Eugene Ionesco, Józef Szajna, Jacques Derrrida, Tadeusz Różewicz, Ryszard Kapuściński czy Jerzy Stuhr.