Rektor krakowskiej uczelni prof. Roman Niestrój zaznaczył, że dzień nadania doktoratu honoris causa jest zawsze wielkim świętem dla społeczności akademickiej, ale wtorkowa uroczystość ma szczególny charakter ze względu na postać i zasługi prof. Balcerowicza.

Reklama

"Cieszymy się, że uroczystość jest związana z obchodami jubileuszu 85-lecia naszej uczelni, których kulminacja przypada w tym tygodniu" - dodał rektor.

Prof. Bogumiła Szopa w wygłoszonej laudacji dziękowała laureatowi w imieniu środowiska akademickiego za olbrzymi wkład w tworzenie podstaw nowoczesnej gospodarki rynkowej i zasługi na tym polu.

"Niedawno minęło 20 lat od momentu twórczego i głębokiego zaangażowania się prof. Leszka Balcerowicza w proces transformacji ustrojowej. Jest to jego wielkie, rzeczywiste zwycięstwo, uznane na świecie, natomiast nie zawsze tak odbierane w kraju" - mówiła.

Autorka laudacji podkreśliła, że Balcerowicz na trwałe wpisał się w najnowszą historię gospodarczą i polityczną nie tylko naszego kraju czy nawet Europy, ale z pewnością całego współczesnego świata. Świadczy o tym - dodała - duża liczba prestiżowych wyróżnień, nagród i oznaczeń, w tym 18 doktoratów honorowych, z czego większość przyznana przez uczelnie zagraniczne.

czytaj dalej >>>"Od pewnego czasu prof. Leszek Balcerowicz już z boku i dyskretnie, ale nadal podpowiada niezmiennie: przede wszystkim należy prywatyzować oraz leczyć chorobę finansów publicznych, czyli zmniejszać deficyt i dług publiczny" - zaznaczyła prof. Szopa.

Prof. Balcerowicz dziękując za wyróżnienie przypomniał, że współczesne reformy wymagają pracy zespołowej. Podziękował za pomoc i wsparcie swoim krakowskim współpracownikom: obecnemu na sali Tadeuszowi Syryjczykowi i ministrowi spraw wewnętrznych i administracji Jerzemu Millerowi.

W wygłoszonym wykładzie Balcerowicz przekonywał, że jest jedna dziedzina, w której reformy mają szczególne znaczenie dla tempa przyszłego rozwoju Polski: finanse publiczne.

Według niego konieczne jest ograniczanie deficytu publicznego, a co za tym idzie bieżących wydatków budżetu oraz podatków. Wśród najważniejszych reform Balcerowicz wymieniał: dokończenie prywatyzacji, zmniejszenie liczby i poprawienie jakości tworzonych aktów prawnych, naprawę wymiaru sprawiedliwości, reformę sektora badań oraz edukacji i szkolnictwa wyższego.

"Wszystkie te reformy wymagają stałego i silnego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego. To jest w demokracji ostateczny, najgłębszy warunek szybkiego rozwoju" - podkreślił Balcerowicz.