Senat powstałej w ub.r. roku z połączenia Politechniki Szczecińskiej i tamtejszej akademii rolniczej nadał ten tytuł uczonemu m.in. za jego wybitne zasługi dla polskiej inżynierii chemicznej.

Senat uczelni podkreślił, że Nienow jest światowym autorytetem w zakresie inżynierii chemicznej i biochemicznej, procesów transportu w mieszalnikach i bioreaktorach. Jest twórcą szkoły naukowej technologii przemysłowego mieszania oraz inżynierii bioreaktorów. Doceniono także jego współpracę z Uniwersytetem.

Urodzony w 1937 r. Alvin Nienow studiował inżynierię chemiczną na University College London, które ukończył z wyróżnieniem w 1958 r. W swojej karierze wykładał m.in. na swej macierzystej uczelni, gdzie w 1968 r. uzyskał tytuł doktora. Był też wykładowcą na Uniwersytecie w Birmingham. Otrzymał nagrodę nadawaną naukowcom, którzy w trakcie swojego życia mieli wybitny wkład w rozwój nauki ("Lifetime Recognition Award") przyznawaną przez prestiżową organizację "IchemE" skupiającą wybitnych inżynierów chemików za badania w dziedzinie inżynierii biochemicznej i w 2003 r. podobne wyróżnienie Europejskiego Stowarzyszenia Inżynierów Chemików za wkład w "badania teoretyczne i praktykę w dziedzinie mieszania".

Był promotorem ponad 50 doktorantów i opublikował ponad 400 zrecenzowanych artykułów, wydawnictw konferencyjnych oraz rozdziałów akademickich podręczników poświęconych mieszaniu, z których około 200 dotyczy inżynierii biochemicznej, a około 50 poświęconych jest kwestiom związanym z fluidyzacją.