Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – dr Marcin Smolik zaznaczył w rozmowie z Dziennik.pl, że możliwość odwołania się od uzyskanych wyników, podobnie jak w latach poprzednich - istnieje i jest zagwarantowana w ustawie o systemie oświaty.

Reklama

Jak odwołać się od niezadawalającego wyniku matury 2024?

Zdający po otrzymaniu świadectwa może złożyć do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) wniosek o wgląd do pracy. Dokonuje tego wglądu, może wówczas robić notatki, fotografować pracę. Jeżeli uznaje, że jednak jest o.k. – to na tym się kończy - powiedział w rozmowie z nami dr Smolik. Jeżeli jednak uznaje, że nie jest okej, że został niedobrze, jego zdaniem, oceniony - wówczas pisze do dyrektora OKE wniosek o weryfikację liczby punktów. Wtedy weryfikacji dokonuje inny egzaminator niż ten, który sprawdzał pracę jako pierwszy i dyrektor przekazuje zdającemu informację - dodał dyrektor CKE.

Jeżeli zdający nadal uważa, że ta ocena jest nieadekwatna do tego, co napisał, może odwołać się do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. To jest grupa zupełnie niezależnych od CKE czy OKE osób, które są wpisane na listę arbitrów MEN. I taka grupa - zawsze dwóch arbitrów tj. zawsze egzaminator i pracownik uczelni, podejmują ostateczną decyzję, od której nie ma już odwołania - podkreślił dyrektor Smolik.

Reklama

Matura 2024 - Kiedy wyniki?

Informacje o wynikach egzaminu maturalnego zostaną przekazane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 9 lipca 2024 roku. I to właśnie 9 lipca ogłoszone zostaną ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

Matura 2024 - termin poprawkowy

Jak co roku przewidziany jest również maturalny egzamin poprawkowy. W tym roku:
część pisemna odbędzie się 20 sierpnia 2024 r. o godz. 9:00. Natomiast część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia 2024 r.
Wyniki matury poprawkowej ogłoszone zostaną - 10 września 2024.