CKE o zmianach na maturach

Na tą informację czekają zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, którzy w roku szkolnym 2024/2025 przystąpią do matur. Centralna Komisja Egzaminacyjna zapowiedziała na drugi tydzień lipca ogłoszenie ważnych informacji o zmianach w przyszłorocznym egzaminie dojrzałości. W komunikacie opublikowanym 5 lipca doprecyzowano obowiązujące wymagania. Pojawiło się również wyjaśnienie kwestii informatorów maturalnych i pytań jawnych na matury ustne z języka polskiego. Jak podało CKE, treści informatorów zostaną opublikowane do 1 września, a projekt listy pytań jawnych na matury ustne 2025 ma być przedstawiony do końca tego tygodnia. W czwartym kwartale 2024 zaplanowano także publikację EWD (wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej). Jak informuje CKE, EWD dla szkół ponadpodstawowych będzie wyznaczany na podstawie nowego modelu.

ZOBACZ kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Reklama

Co wiadomo o egzaminie maturalnym 2025?

Reklama

W dniu ogłoszenia wyników matur 2024 CKE opublikowała na portalu X (Twitter) aktualnie obowiązujące zasady przyszłorocznych matur. Maturę w Formule 2023 od 2025 roku zdają:

  • absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego,
  • absolwenci 5-letniego technikum,
  • absolwenci branżowej szkoły II stopnia,
  • oraz osoby kończące liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Jak zapowiada CKE, dokument określający wszystkie wymagania dla tego egzaminu (na bazie podstawy programowej 2024) zostanie ogłoszony w Dzienniku Ustaw w trakcie wakacji. Nie zmienia się zestaw obowiązkowych egzaminów maturalnych. W kolejnym roku maturzyści będą zdawać pisemnie (na poziomie podstawowym): język polski, matematykę i język obcy nowożytny. Do tego dochodzą obowiązkowe, ustne egzaminy z języka polskiego i języka obcego nowożytnego oraz pisemny egzamin z min. 1 wybranego przedmiotu dodatkowego.

Co z przedmiotami dodatkowymi na maturze 2025?

CKE potwierdziło kluczową zmianę na przyszłorocznych maturach. W kolejnym roku powraca obowiązkowy próg zdawalności 30 proc. dla jednego, wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. W komunikacie padła również ważna informacja – MEN planuje zniesienie tego obowiązku w latach 2025-2026. CKE podkreśliło jednak, że opiera się na razie na aktualnie obowiązujących zasadach. Ważna informacja dotyczy również osób, które planują przystąpienie do matur po raz kolejny. Nowe, jednakowe zasady będą obowiązywać wszystkich zdających egzamin w przyszłym roku. Zatem maturzyści, którzy nie zdadzą sierpniowych poprawek lub osoby, których do poprawek nie dopuszczono – będą już zdawać maturę 2025 na nowych zasadach.

Co z maturą 2025 w Formule 2015?

Do matury w tej Formule do przystąpią:

  • do 2029 roku (włącznie) – absolwenci branżowej szkoły II stopnia,
  • do 2027 roku (włącznie) – absolwenci 3-letniego LO,
  • do 2028 roku (włącznie) – absolwenci 4-letniego technikum.

Jak wyjaśniło CKE, w tym przypadku wciąż obowiązują wymagania określone w podstawie programowej z 2012 roku. W zestawie obowiązkowych egzaminów maturalnych dla tej grupy znalazły się te same egzaminy co w Formule 2023.