Podczas konferencji prasowej w środę, minister edukacji przedstawiła informacje na temat dwóch nowych programów skierowanych do szkół i przedszkoli. Programy te mają na celu zapewnienie dodatkowego wsparcia dla działań kulturalnych i edukacyjnych.

Reklama

"Podróż z klasą"

Program ten będzie polegał na dofinansowaniu wycieczek szkolnych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jak powiedziała Nowacka, głównym celem programu jest "przede wszystkim zachęcenie młodzieży do udziału w wydarzeniach związanych ze światem kultury".

Przywrócenie edukacji kulturalnej

Uważamy, że warto kulturę doświadczać. Edukacja kulturalna, która niestety wypadła z programów nauczania kilka lat temu przy reformie edukacji pani Anny Zalewskiej, powinna być przywrócona w wymiarze odczuwalnym - powiedziała szefowa MEN. Wiemy, że bariera finansowa i często bariera odległościowa jest poważna, dlatego zdecydowaliśmy się na dofinansowanie właśnie takich wycieczek szkolnych - dodała.

Dofinansowanie i nabór wniosków

Na realizację programu w 2024 r. przeznaczonych będzie 60 mln zł. Wycieczki będą trwały od 2 do 5 dni. Wycieczka może się odbyć z udziałem 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia jednej osoby nie może przekroczyć kwoty 250 zł na dobę.

Nabór wniosków rusza 19 czerwca 2024r.