Nabór wniosków do MEN o dofinansowanie do wycieczek szkolnych 2024

Resort edukacji przedstawił nowe programy w zeszłym tygodniu, komunikat MEN o projekcie podpisano 29 maja. Programy zwracają uwagę m.in. ze względu na możliwość dofinansowania wyjazdów w 100 proc. z budżetu państwa. Projekt "Podróże z klasą" jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Z myślą o uczniach przedszkoli opracowano z kolei projekt p.t. "Kto ty jesteś? – Polak mały".

Co z programem "Poznaj Polskę"?

Reklama

Nowe projekty MEN będą następcą programu "Poznaj Polskę", wdrożonego przez resort edukacji za czasów ministra Przemysława Czarnka. W pierwszej odsłonie projektu ogłoszonego w 2021 roku szkoły mogły uzyskać dofinansowanie do organizacji wycieczek w wysokości od 5 do 15 tys. zł. Jak informował minister Czarnek, w 2021 roku z programu skorzystało ok. 215 tys. uczniów, a dofinansowano ok. 5 tys. wycieczek. Program był kontynuowany w 2022 i 2023 roku. Zgodnie z danymi, które przekazał były minister edukacji, w pierwszym roku na program wydano 50 mln zł, a 35 mln pochodziło z budżetu państwa.

Reklama

W kwietniu 2024 roku resort edukacji dokonał analizy realizacji programu – w tym kwestii związanych m.in. z rozliczeniem finansowym. O kontynuowanie projektu pytali posłowie – interpelację z pytaniem w tej sprawie zgłaszał poseł Zbigniew Dolata (PiS). Jak przypomniał w zapytaniu, w ciągu pierwszych dwóch lat realizacji projektu zorganizowano ok. 22 tys. wycieczek z których skorzystało ok. 920 tys. uczniów. Dofinansowanie rządowe programu przekroczyło kwotę 180 mln złotych. Poseł dopytywał również o – zapowiadany we wrześniu 2023 roku przez ówczesnego ministra edukacji Przemysława Czarnka – projekt "Bon szkolny – Poznaj Polskę". W odpowiedzi na interpelację minister edukacji Barbara Nowacka wyjaśniła, że wypowiedź ministra Czarnka była jedynie zapowiedzią. W kwietniu potwierdziła również prace MEN nad podobnym projektem. Wyjaśniła także, że sprawozdanie z realizacji projektu "Poznaj Polskę" zawierało "pewne słabości". Jak doprecyzowała, chodziło m.in. o sprawny system rozliczania beneficjentów.

Czy nadal trzeba uwzględniać "obowiązkowe punkty edukacyjne"?

Wycieczki dofinansowane w ramach programu "Poznaj Polskę" musiały spełniać szereg warunków. Jednym z nich było uwzględnienie w trasie wycieczek tzw. punktów edukacyjnych – czyli np. muzeów, zabytków, skansenów, obiektów historycznych, które znalazły się na liście przygotowanej przez ówczesny resort edukacji. W 2023 roku na liście umieszczono 1261 punktów, które uczniowie mogli odwiedzić. Zgodnie z danymi podsumowującymi projekt MEiN wśród najczęściej odwiedzanych miejsc znalazło się m.in. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, historyczne centrum Krakowa i Zamek Królewski w Warszawie.

W nowych projektach MEN zrezygnowało całkowicie z listy punktów. Jak podkreślono, trasę i miejsca odwiedzane w trakcie wycieczki szkolnej będzie wybierać organizator. Obowiązkową pozostaje za to konieczność odwiedzenia instytucji kultury, czyli np. muzeum, opery, teatru, skansenu lub centrum nauki. Liczba obowiązkowych miejsc na trasie wycieczki zależy od długości wyjazdu. Przykładowo: wycieczka pięciodniowa musi obejmować co najmniej 5 punktów edukacyjnych (jeden danego dnia), aby otrzymać dofinansowanie.

Podróże z klasą: Do 50 tys. zł dofinansowania za wycieczkę

Maksymalne kwoty dofinansowania o jakie można się ubiegać w projekcie "Podróże z klasą" to:

  • wycieczka dwudniowa – do 20 tys. zł,
  • wycieczka trzydniowa – do 30 tys. zł,
  • wycieczka czterodniowa – do 40 tys. zł,
  • wycieczka pięciodniowa – do 50 tys. zł.

Szczegóły udziału w projekcie, wymagania i aktualne wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jak podaje MEN, na realizację "Podróży z klasą" do końca roku 2024 zostanie przeznaczone 60 mln zł. Nabór wniosków startuje 19 czerwca, a środki będą przyznawane aż do wyczerpania puli według kolejności zgłaszania wniosków.