Nowe oświadczenie w sprawie lekcji religii

Oświadczenie wydane 23 maja dotyczy zmian w organizacji nauczania religii i etyki, które wejdą w życie od nowego roku szkolnego 2024/2025. W dokumencie wyrażono sprzeciw wobec reform zapowiadanych przez MEN. Dwie kluczowe kwestie, które podjęto to wykluczenie oceny z religii lub etyki ze średniej ocen oraz szereg zmian w organizacji nauczania religii. Najbardziej dyskusyjnym tematem pozostaje pomysł łączenia grup uczniów z różnych klas lub oddziałów.

Religia i etyka w szkole: Sprzeciw wobec łączenia uczniów w grupy

Reklama

Według dotychczas obowiązujących zasad opcja łączenia grup była możliwa, gdy chęć udziału w zajęciach z religii wyraziło mniej niż 7 uczniów. Zgodnie z nowymi zasadami – które planuje wdrożyć resort edukacji – grupy będą większe. Możliwe będzie również łączenie uczniów na różnych poziomach edukacyjnych (klasy, oddziały). Ustalono także maksymalną liczbę uczniów dla grup młodszych (25 osób – przedszkole i klasy I-III) i starszych (30 osób – klasy IV-VIII szkoły podstawowe i szkoły średnie).

Reklama

Plany MEN odnośnie łączenia klas Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych określili "formą (…) niesprawiedliwego traktowania uczniów i nauczycieli religii". W dokumencie mowa również o "dyskryminacji". Autorzy oświadczenia zwracają szczególnie uwagę na konsekwencje łączenia uczniów w różnym wieku i na różnych poziomach edukacyjnych. Krytykują ten pomysł określając go mianem sprzecznego z zasadami psychologicznymi, pedagogicznymi i dydaktycznymi.

Ocena z religii i zmniejszenie liczby godzin przez MEN

Przedmiotem krytyki stała się również kwestia usunięcia ze średniej oceny z religii lub etyki. W tym wypadku podkreślono, że resort edukacji podjął decyzję bez porozumienia z Kościołem i "pomimo licznych głosów sprzeciwu". Autorzy oświadczenia krytykują również plany umieszczenia lekcji z religii lub etyki na początku lub na końcu zajęć. Zapowiadając zmiany MEN sugerowało m.in., że taki układ lekcji usprawni organizację zajęć, pozwoli także uniknąć "okienek" w przypadku uczniów, którzy nie planują uczęszczać na religię. Zdaniem autorów listu zmiany w organizacji zajęć są formą dyskryminacji. Sprzeciwiono się również planom ograniczenia zajęć z religii do jednej godziny tygodniowo. Ostatni z zarzutów dotyczy wdrażania zmian przez MEN bez uprzedniej konsultacji ze stroną kościelną.

Projekt rozporządzenia resortu edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii i etyki w publicznych przedszkolach i szkołach opublikowano 30 kwietnia. Obecnie dokument jest na etapie konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych, które potrwają do końca maja.