11 wakatów w szkołach europejskich

Informacja o rekrutacji została opublikowana na stronie resortu edukacji 24 maja. Nauczyciele zainteresowani udziałem w konkursach mają czas na składanie dokumentacji do 31 maja 2024. Wśród dostępnych wakatów znajdują się stanowiska związane z nauką języków obcych, nauczaniem przedmiotów ścisłych, ale również te dotyczące doradztwa pedagogicznego. Zainteresowani zmianą pracy będą kształcić uczniów w szkołach europejskich w Brukseli, Frankfurcie, Bergen oraz w Luksemburgu. Jakie stanowiska są obecnie dostępne?

  • Luksemburg – nauczyciel chemii, geografii, języka francuskiego w szkole średniej oraz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
  • Frankfurt – nauczyciel biologii w szkole średniej,
  • Bruksela – nauczyciel informatyki i nauczyciel matematyki w szkole średniej oraz nauczyciel wychowania przedszkolnego,
  • Bergen – nauczyciel matematyki i informatyki w szkole średniej.
Reklama

Dostępne są również dwa wakaty na stanowiska doradców pedagogicznych w szkołach europejskich w Brukseli.

Jakie wymagania musi spełnić nauczyciel?

Pełny zakres wymagań podano w dokumentacji MEN dotyczącej poszczególnych konkursów, a znajdującej się na stronie internetowej resortu edukacji gov.pl. Przykładowe, podstawowe wymagania dla nauczyciela przedmiotowego to posiadanie kwalifikacji do nauczania zawodu, posiadanie kilkuletniego doświadczenia w pracy oraz znajomość określonego języka obcego (np. języka angielskiego lub francuskiego).

Wśród dodatkowych wymagań – te różnią się od stanowiska – umieszczono m.in. znajomość zasad funkcjonowania szkół europejskich, umiejętność pracy w środowisku wielokulturowym oraz doświadczenie w pracy z interaktywnymi pomocami multimedialnymi (tablice interaktywne). Dokumenty, które kandydaci muszą przedstawić, to m.in. (wymagania mogą się różnić w zależności od stanowiska):

  • list motywacyjny,
  • życiorys zgodny z formularzem Europass CV,
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje – tu m.in. akt nadania stopnia awansu zawodowego,
  • dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego,
  • wpis do ewidencji egzaminatorów maturalnych,
  • oświadczenie kandydata o niekaralności i pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór dostępny na stronie MEN).

Jak podaje MEN, kandydaci do udziału w konkursach muszą wysłać do 31 maja komplet dokumentów – liczy się data wpływu.

Kiedy rozmowy kwalifikacyjne w MEN?

Zgodnie z danymi resortu edukacji osoby, które zakwalifikują się do postępowania konkursowego zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmów kwalifikacyjnych. MEN przewiduje, że ten etap konkursu odbędzie się w dniach 6-11 czerwca 2024. W trakcie rozmowy kandydaci będą przedstawiać m.in. kilkuminutową autoprezentację. Konkursy na stanowiska nauczycielskie w szkołach europejskich są organizowane przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Jak podaje MEN, w zeszłym roku do pracy w zagranicznych ośrodkach skierowano 47 nauczycieli.