Przypomnijmy, matura 2024 rozpoczęła się 7 maja. Egzaminy trwają do 25 maja. Część pisemną zaplanowano na dni 7-24 maja, a egzaminy ustne odbywają się między 11 a 16 maja oraz w dniach 20-25 maja.

Reklama

Matura 2024. Język włoski. Co było? Arkusze CKE

Już wiadomo z jakimi zadaniami i tematami musieli zmierzyć się zdający maturę 2024 z włoskiego.Arkusze CKE znajdziesz poniżej. Po kliknięciu w link sprawdzisz, jak wyglądał tegoroczny egzamin.

ARKUSZ CKE – MATURA 2024, Język włoski - POZIOM ROZSZERZONY, FORMUŁA 2023

Matura 2024. Co było na egzaminie z włoskiego? [ARKUSZE CKE] / CKE

Matura 2024. Szczegółowy harmonogram matur pisemnych

W pierwszym tygodniu egzaminów odbyły się pisemne matury 2024 z:

 • 7 maja - g. 9:00 - język polski (PP),
 • 8 maja - g. 9:00 – matematyka (PP), g. 14:00 - język kaszubski (PR), język łemkowski (PR), język łaciński i kultura antyczna (PR),
 • 9 maja - g. 9:00 - język angielski (PP), g. 14:00 - język francuski (PP), język hiszpański (PP), język niemiecki (PP), język rosyjski (PP), język włoski (PP),
 • 10 maja - g. 9:00 - wiedza o społeczeństwie (PR), g. 14:00 - język niemiecki (PR, PD)

Matura 2024. Te egzaminy odbyły się w drugim tygodniu [HARMONOGRAM, GODZINY]

 • 13 maja - g. 9:00 - język angielski (PR, PD), g. 14:00 – filozofia (PR),
 • 14 maja - g. 9:00 – biologia (PR), g. 14:00 - język rosyjski (PR, PD),
 • 15 maja - g. 9:00 – matematyka (PR), g. 14:00 - język francuski (PR, PD),
 • 16 maja - g. 9:00 – chemia (PR), g. 14:00 - historia muzyki (PR),
 • 17 maja - g. 9:00 – geografia (PR), g. 14:00 - języki mniejszości narodowych (PP)

Matura 2024. Te egzaminy odbywają się w trzecim tygodniu [HARMONOGRAM, GODZINY]

 • 20 maja - g. 9:00 - język polski (PR), g. 14:00 - języki mniejszości narodowych (PR),
 • 21 maja - g. 9:00 – historia (PR), g. 14:00 - język hiszpański (PR, PD),
 • 22 maja - g. 9:00 – informatyka (PR), g. 14:00 - historia sztuki (PR),
 • 23 maja - g. 9:00 – fizyka (PR), g. 14:00 - język włoski (PR, PD),
 • 24 maja - g. 9:00 - matematyka (PP), g. 10:35 - geografia (PR), g. 12:10 - chemia (PR), g. 13:45 - fizyka (PR), g. 15:20 - biologia (PR), g. 16:55 - historia (PR) w języku obcym.

***PD– poziom dwujęzyczny, PP – poziom podstawowy, PR – poziom rozszerzony.

Przewidziane są również matury pisemne 2024 w terminie dodatkowym:

 • 3-7 czerwca 2024,
 • 10-14 czerwca 2024,
 • 17 czerwca 2024.

Matura - czas trwania egzaminów pisemnych

Egzaminy maturalne 2024 trwają od 2 do 4 godzin, w zależności od przedmiotu i poziomu. Najdłużej trwał egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym - 4 godziny.

Polski i informatyka na poziomie rozszerzonym - 3,5 godziny.

Przedmioty dodatkowe, poza informatyką - 3 godziny. Najmniej czasu przewidziano na egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym -2 godziny.

Natomiast na język obcy na poziomie rozszerzonym przewidziano 2,5 godziny.

Matura 2024 - Kiedy wyniki?

Informacje o wynikach egzaminu maturalnego zostaną przekazane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 9 lipca 2024 roku. I to właśnie 9 lipca ogłoszone zostaną ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

Matura 2024 - termin poprawkowy

Jak co roku przewidziany jest również maturalny egzamin poprawkowy. W tym roku:
Część pisemna odbędzie się 20 sierpnia 2024 r. o godz. 9:00. Natomiast część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia 2024 r.
Wyniki matury poprawkowej ogłoszone zostaną - 10 września 2024.