Subwencja oświatowa – zwiększenie rezerwy

Jak przypomina MEN, rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej wyodrębnia się z ogólnej kwoty subwencji oświatowej – którą ujęto w ustawie budżetowej na rok 2024. Zgodnie z opublikowaną dokumentacją tegoroczna rezerwa subwencji zostanie zwiększona o fundusze przeznaczone na wypłatę odpraw dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych (prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego), przechodzących na emeryturę.

Wysyłanie dokumentacji odbywa się za pomocą platformy ePUAP – wyjątkiem są wnioski dotyczące kryteriów I, IV, V. Termin wysyłania pierwszym wniosków to początek czerwca, ostatnich – pod koniec października. Do 7 czerwca można ubiegać się o zwiększenie subwencji z tytułu błędów, które powstały po stronie MEN w trakcie agregowania danych systemu informacji oświatowej.

Reklama
Reklama

MEN podaje kryteria podziału rezerwy i terminy wysyłania wniosków

Kryterium I dotyczy dofinansowania z tytułu wzrostu zadań szkolnych w zakresie wzrostu liczby uczniów, wychowanków lub słuchaczy (po dniu sprawozdawczym, tj. 30.09.2023). Kryterium II to dofinansowanie związane z usuwaniem skutków zdarzeń losowych (rok bieżący lub październik-grudzień 2023) w budynkach szkół i placówek oświatowych (z wyłączeniem przedszkoli), prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dofinansowania nie można uzyskać na usuwanie uszkodzeń z obiektów typu ogrodzenia, boiska i place zabaw. Kluczowe terminy składania wniosków:

  • do 7 czerwca 2024 – dokumentacja dotycząca zdarzeń losowych, które wystąpiły w okresie październik - grudzień 2023 oraz styczeń – marzec 2024,
  • do 40 dni kalendarzowych od daty wystąpienia zdarzenia w przypadku budynków nieubezpieczonych, nie później niż do 11 października 2024,
  • do 30 dni kalendarzowych od zakończenia procedury odszkodowawczej w przypadku budynków ubezpieczonych, nie później niż do 11 października 2024.

Usuwanie skutków działania żywiołów

Kryterium III – czyli pomoc w usuwaniu skutków działania żywiołów w budynkach szkół publicznych i placówek oświatowych – dotyczy szkód powstałych w bieżącym roku budżetowym. Dofinansowanie nie dotyczy przedszkoli oraz usuwania uszkodzeń z boisk, placów zabaw, ogrodzeń i chodników. Termin składania wniosków upływa 25 października 2024.

Wypłaty odpraw dla nauczycieli

Kryterium IV dotyczy dofinansowania JST, które wypłacają odprawy nauczycielom:

  • przechodzącym na emerytury,
  • zwalnianym w wyniku częściowej lub całkowitej likwidacji szkoły,
  • lub zwalnianym w wyniku zmian organizacyjnych, które uniemożliwiają dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze godzin.

Dofinansowania nie można uzyskać w celu wypłaty nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Termin składania wniosku o dofinansowanie dla tego kryterium upływa 27 września. 30 września to ostateczna data składania wniosków (Kryterium V) o dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw nauczycielom przedszkoli i szkół, którzy przechodzą na emeryturę na podstawie art. 88a ustawy – Karta Nauczyciela.

Kiedy wysyłać wniosek o dofinansowanie doposażenia szkół?

Kryterium VI dotyczy dofinansowania doposażenia szkół w nowo wybudowanych obiektach oraz do pomieszczeń do nauki zaadaptowanych z innych pomieszczeń szkolnych. Dofinansowanie można uzyskać m.in. na sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. Wnioski o pomoc finansową dla tego kryterium będą przyjmowane do 4 października. Do 27 września placówki szkolne mogą składać wnioski o zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkół, które rozpoczynają kształcenie w nowych zawodach. Szczegółowy spis terminów i opis kryteriów jest dostępny na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.