Matura 2024: Arkusze i odpowiedzi z języka angielskiego

W każdym dniu matur Centralna Komisja Egzaminacyjna (i okręgowe komisje egzaminacyjne) publikuje arkusze maturalne:

  • dla matur rozpoczynających się o godz. 9:00 – tego samego dnia ok. godz. 14:00,
  • dla matur rozpoczynających się o godz. 14:00 – tego samego dnia ok. godz. 19:00.
Reklama

Arkusze z tegorocznych matur z języka angielskiego zostaną również opublikowane przez Dziennik. Z zadaniami – otwartymi, zamkniętymi, tematem wypowiedzi pisemnej – zmierzą się zaproszeni przez nas eksperci. Nieoficjalne odpowiedzi do zadań będą dostępne jeszcze dzisiaj.

Angielski na poziomie podstawowym 2024 – jak wygląda egzamin?

Arkusze maturalne z języka angielskiego składają się z kilku zestawów pytań, w których sprawdzana jest m.in. umiejętność rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu pisanego. Maturzyści muszą również zredagować krótką wypowiedź pisemną w języku angielskim o objętości od 80 do 130 wyrazów. Chodzi o proste wypowiedzi typu e-mail, wpis blogowy lub wpis na forum. Na maturze z 2023 roku (poziom podstawowy, Formuła 2023) uczniowie redagowali e-mail, w którym musieli zrelacjonować odebranie nagrody w konkursie fotograficznym. Wypowiedź pisemna jest oceniana pod kątem spójności i logiki, doboru środków językowych oraz ich poprawności. Podstawowe wymagania na maturze z języka angielskiego:

  • Formuła 2023: poziom B1 i B1+ (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego), maks. 60 punktów do zdobycia, min. 18 punktów aby zdać maturę, czas pisania: 120 minut,
  • Formuła 2015: poziom A2+ i B1 (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego), maks. 50 punktów do zdobycia, min. 15 punktów aby zdać maturę, czas pisania: 120 minut.

Jak wygląda matura ustna z angielskiego? Czy jest obowiązkowa?

Matura ustna z języka obcego nowożytnego jest egzaminem obowiązkowym (podobnie jak matura ustna z języka polskiego). W przypadku tegorocznych egzaminów ustnych z języków obcych nie określono wymaganego poziomu znajomości języka. Obowiązuje jednak próg zdawalności 30 proc. Sam egzamin jest krótki, bo trwa zaledwie 15 minut. W tym czasie uczeń przechodzi krótką rozmowę wstępną z egzaminatorem, a następnie odpowiada na kilka pytań. Pierwsze dotyczy odegrania roli na wskazany temat. Drugie wymaga opisania ilustracji i udzielenia odpowiedzi na pytanie egzaminatora. W trzecim uczeń zmierzy się z poleceniem i "materiałem stymulującym" (tu np. ilustracja, zdjęcie, plakat). Maksymalna ocena za prawidłową odpowiedź to 30 punktów – do zdania matury ustnej wymagane jest min. 9 punktów. Oceniana będzie sprawność komunikacji, poprawność i zakres stosowanych środków leksykalno-gramatycznych, wymowa oraz ogólna płynność wypowiedzi.

Matura 2024: Kiedy matury ustne i rozszerzone z języka angielskiego?

Uczniowie, którzy wybrali język angielski jako przedmiot dodatkowy będą zdawać ten egzamin 13 maja o godz. 9:00. Tego samego dnia o godz. 9:00 odbędzie się matura z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym. Wszystkie matury ustne są przewidziane na 11-16 maja i 20-25 maja. Dodatkowy termin matury pisemnej z języka angielskiego na poziomie podstawowym wyznaczono na 5 czerwca o godz. 9:00. Matury ustne w terminie dodatkowym odbędą się w dniach 10-12 czerwca.