Matura 2024 z matematyki na poziomie podstawowym to drugi obowiązkowy egzamin z sesji głównej matury 2024 roku. Aby go zdać trzeba zdobyć minimum 30 proc. punktów.

Reklama

Matura 2024 - matematyka. Dwie formuły egzaminu

Matura z matematyki, podobnie jak w roku poprzednim odbyła się w dwóch formułach – 2015 i 2023.

Do egzaminu maturalnego w "Formule 2023" przystąpili w tym roku:

  • absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego (po raz pierwszy lub kolejny);
  • absolwenci 5-letniego technikum (po raz pierwszy);
  • absolwenci branżowej szkoły II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej (po raz pierwszy);
  • osoby, które uzyskały świadectwo ukończenia 4-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych (po raz pierwszy);
  • absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich (z wyjątkami; po raz pierwszy lub kolejny) oraz absolwenci oddziałów międzynarodowych, posiadający dyplom IB (po raz pierwszy).

Natomiast do egzaminu maturalnego w "Formule 2015" przystąpili:

  • absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, tj. 3-letniego liceum ogólnokształcącego, szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum, liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego;
  • absolwenci branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum (po raz pierwszy lub kolejny);
  • osoby, które uzyskały świadectwo ukończenia 3-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Matura 2024 z matematyki. Co było? Arkusze CKE

Już wiadomo z jakimi zadaniami musieli zmierzyć się tegoroczni maturzyści na maturze z matematyki. Po godz. 14.00 CKE opublikowała arkusze egzaminacyjne z matematyki w starej i nowej formule.

Arkusze CKE znajdziecie poniżej. Po kliknięciu w odpowiednie linki sprawdzisz, jak wyglądał tegoroczny egzamin.

Matura 2024. Arkusze CKE z matematyki. Formuła 2023

Jeśli chcesz sprawdzić, co było w formule 2023 kliknij tutaj:

ARKUSZ CKE – MATURA 2024 MATEMATYKA, POZIOM PODSTAWOWY, FORMUŁA 2023

Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / CKE

Matura 2024. Arkusze CKE - matematyka. Formuła 2015

Jeśli chcesz sprawdzić, co było w formule 2015 kliknij tutaj:

Matura 2024. Matematyka [ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI, FORMUŁA 2015]

Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / CKE

Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy. ODPOWIEDZI

Zaraz po opublikowaniu przez Centralną Komisję Egzaminacyjną arkuszy CKE nasi eksperci zasiedli do nich i przygotowali dla was proponowane odpowiedzi z matury 2024 z matematyki.

Matura 2024. Matematyka. Formuła 2023 - Odpowiedzi

Poniżej publikujemy rozwiązania i odpowiedzi do arkuszy CKE z matematyki na poziomie podstawowym w formule 2023, sugerowane przez specjalistów z serwisu "Matematyka Gryzie". Strona nie odświeża się automatycznie – kliknij F5.

Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne

Matura 2024. Matematyka. Formuła 2015 - Odpowiedzi

Poniżej publikujemy rozwiązania i odpowiedzi do arkuszy CKE z matematyki na poziomie podstawowym w formule 2015, sugerowane przez specjalistów z serwisu "Matematyka Gryzie". Strona nie odświeża się automatycznie – kliknij F5.

Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne
Matura 2024. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / Inne