Matura 2024: Arkusze CKE i odpowiedzi z matematyki w Dziennik.pl

Dzisiejsza matura z matematyki jest jednym sześciu egzaminów obowiązkowych. Jeszcze dziś ok. godz. 14:00 Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje na stronie cke.gov.pl arkusze maturalne z matematyki. Z pytaniami dla maturzystów zmierzą się po południu także eksperci zaproszeni przez Dziennik – jeszcze dziś opublikujemy na łamach portalu nieoficjalne odpowiedzi do zadań.

Matura 2024: Co na maturze z matematyki?

Reklama

Uczniowie, którzy przystąpili do egzaminu, mieli do wyboru dwa arkusze – w Formule 2023 lub Formule 2015. Większość uczniów zdaje w tym roku maturę w Formule 2023. Na egzamin z matematyki na poziomie podstawowym przewidziano 180 minut (Formuła 2023) lub 170 minut (Formuła 2015). Arkusze zawierają zadania otwarte i zamknięte. Jak zapowiadała CKE na tegorocznych testach miała pojawić się większa liczba zadań otwartych oraz pytania typu prawda/fałsz. Podtrzymano także zeszłoroczne ułatwienia, czyli szereg wymagań egzaminacyjnych wprowadzonych po okresie nauczania zdalnego. Zapowiadano m.in. tylko 1 zadanie na dowodzenie, usunięcie zadania na dowód geometryczny i zagadnień o bryłach obrotowych oraz ograniczenie wymagań dotyczących wielomianów.

Reklama

Jaka punktacja za maturę z matematyki?

Podobnie jak w przypadku wszystkich egzaminów obowiązkowych (z wyjątkiem przedmiotów na poziomie rozszerzonym) na matematyce obowiązuje próg zdawalności 30 proc. Za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań na arkuszu uczniowie mogą uzyskać maksymalnie 46 punktów: 29 punktów za zadania zamknięte i 17 punktów za zadania otwarte. Ta sama punktacja dotyczy arkuszy w Formule 2023 i Formule 2015. Aby zdać maturę z matematyki na poziomie podstawowym uczeń musi otrzymać min. 14 punktów.

Matura 2024: Kiedy kolejne egzaminy z matematyki?

W harmonogramie maturalnym 2024 przewidziano jeszcze:

  • 15 maja (środa) o godz. 9:00 – egzamin pisemny z matematyki na poziomie rozszerzonym,
  • 24 maja (piątek) o godz. 9:00 – egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych,
  • 4 czerwca (wtorek) o godz. 9:00 – termin dodatkowy egzaminu pisemnego z matematyki na poziomie podstawowym,
  • 11 czerwca (wtorek) o godz. 9:00 – termin dodatkowy egzaminu pisemnego z matematyki na poziomie rozszerzonym,
  • 20 sierpnia (wtorek) godz. 9:00 – egzamin poprawkowy, część pisemna.

Start matur: Jakie egzaminy na początek?

Tegoroczny cykl egzaminów dojrzałości rozpoczął się wczoraj o godz. 9:00 pisemnym egzaminem z języka polskiego. Dziś maturzystów czekały zadania z matematyki na poziomie podstawowym. Jeszcze dziś o godz. 14:00 odbędą się pierwsze egzaminy na poziomie rozszerzonym z języka kaszubskiego, języka łemkowskiego oraz języka łacińskiego i kultury antycznej. Jutro uczniów czekają testy na poziomie podstawowym z wybranych języków obcych nowożytnych. Większość uczniów będzie zdawać język angielski – ten egzamin pisemny przewidziano na godz. 9:00. O godz. 14:00 rozpoczną się z kolei egzaminy pisemne z języków: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.