Matura z matematyki 2024: O której się zaczyna? Ile potrwa?

Obowiązkowy egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym rozpocznie się dzisiaj, 8 maja 2024 roku o godz. 9.00. Matura z matematyki na poziomie podstawowym w Formule 2023 trwać będzie 180 minut, z kolei w Formule 2015 – 170 minut.

Matura 2024: Co sprawdza egzamin maturalny z matematyki?

Reklama

Matura z matematyki na poziomie podstawowym sprawdza cztery obszary:

 • sprawność rachunkową;
 • wykorzystywanie i tworzenie informacji;
 • wykorzystanie i intepretowanie reprezentacji;
 • rozumowanie i argumentację.

Matura 2024: Jak wyglądają arkusze maturalne z matematyki?

W przypadku Formuły 2023 egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym trwa 180 minut, a arkusz zawiera od 29 do 40 pytań. Jeśli wszystkie zadania zostaną rozwiązane prawidłowo, można uzyskać łącznie 50 punktów.

Zadania dzielą się na zamknięte i otwarte. Pierwszych z wymienionych może być od 20 do 25, a łącznie można za nie uzyskać 25 punktów. Z kolei zadań zamkniętych jest od 9 do 15 i również można za nie uzyskać łącznie 25 punktów.

W przypadku zadań zamkniętych, odpowiedzi zaznacza się na karcie odpowiedzi. Wyjątkiem w tej sytuacji są maturzyści ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – oni są z tego zwolnieni.

Z kolei w przypadku Formuły 2015 matura z matematyki na poziomie podstawowym trwa 170 minut, a arkusz składa się z trzech grup zadań.

Pierwsza z nich to zadania zamknięte. Punktowane są w skali od 0 do 1, do każdego z nich podane są cztery odpowiedzi, wśród których tylko jedna jest poprawna. Odpowiedzi zaznacza się na karcie odpowiedzi. Następna grupa zadań to zadania otwarte krótkiej odpowiedzi – należy podać krótkie uzasadnienie. Punktacja wynosi od 0 do 2. Ostatnia grupa to zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi oceniane w skali od 0 do 4, od 0 do 5 lub od 0 do 6. W tym przypadku oprócz odpowiedzi należy podać sposób rozumowania i zaplanować strategię rozwiązania.

Reklama

Terminy matury z matematyki 2024

Pierwszy egzamin z matematyki odbędzie się już dzisiaj. Z kolei kolejne terminy to:

 • 15 maja, środa, godz. 9.00 – matematyka na poziomie rozszerzonym;
 • 4 czerwca, wtorek, godz. 9.00 – matematyka na poziomie podstawowym, termin dodatkowy;
 • 11 czerwca, wtorek, godz. 9.00 – matematyka na poziomie rozszerzonym, termin dodatkowy.

Dwie formuły zdawania matur – o co chodzi?

W tym roku egzamin maturalny przeprowadzany jest w dwóch formułach:

 • Formuła 2023, w której do egzaminu przystępuje większość maturzystów, w tym między innymi absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego lub 5-letniego technikum, a także absolwenci szkoły branżowej II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej;
 • Formuła 2015, w której do matury przystąpią między innymi absolwenci typów szkół z lat ubiegłych, czyli 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum, liceum profilowanego bądź technikum uzupełniającego dla młodzieży.

Obowiązkowe przedmioty na maturze 2024

Dzisiejszy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym jest jedną z obowiązkowych matur. Osoby przystępujące do matury w tym roku muszą obowiązkowo zdawać:

 • język polski na poziomie podstawowym w formie pisemnej;
 • język polski w formie ustnej;
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym w formie pisemnej;
 • język obcy nowożytny w formie ustnej;
 • matematykę na poziomie podstawowym;
 • język mniejszości narodowej na poziomie podstawowym w formie pisemnej oraz bez określania poziomu w formie ustnej, jeżeli maturzysta jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej;
 • jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym.