"Edukacja z wojskiem" na razie tylko w wybranych szkołach

Jak informuje rmf24.pl w wybranych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych wystartował pilotażowy program szkoleń "Edukacja z wojskiem". Zasady projektu przedstawiono jeszcze w połowie kwietnia zapraszając dyrektorów placówek szkolnych do wzięcia udziału w programie. Głównym założeniem programu ma być zwiększenie świadomości i umiejętności uczniów odnośnie działania w sytuacjach zagrożenia.

Szkolenie, które rozpisano na trzygodzinne bloki zajęciowe, zostanie przeprowadzone w wybranych placówkach od 6 maja do 20 czerwca. Zajęcia prowadzone przez wojskowych przewidziano dla uczniów klas I-VII szkół podstawowych oraz klas II-IV szkół ponadpodstawowych. Projekt nie będzie realizowany w klasach VIII szkół podstawowych i w klasach I szkół średnich – uczniowie tych klas odbędą zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa.

Reklama
Reklama

"Edukacja z wojskiem". Jaki jest cel programu?

Podczas prezentacji projektu w połowie kwietnia minister edukacji Barbara Nowacka i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zwracali uwagę na praktyczne umiejętności niezbędne w tzw. sytuacjach kryzysowych. "Bezpieczeństwo to siła, mądrość i edukacja obywateli. Szkoła jest miejscem, które powinno także uczyć jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych" – wyjaśnił minister Kosiniak-Kamysz.

Minister Barbara Nowacka podkreśliła z kolei kwestię wyrabiania postaw patriotycznych. "W rozchwianym świecie, w którym żyjemy, ta odporność, wiedza i świadomość, że każda osoba będzie umiała poradzić sobie i pomóc komuś bliskiemu jest bardzo ważna" – poinformowała szefowa MEN. Cel szkoleń doprecyzował także rzecznik MEN Piotr Otrębski na łamach rmf24.pl: "Wyobraźmy sobie sytuację zagrożenia w szkolnej klasie, czyli w pomieszczeniu szkolnym. Uczniowie nauczą się, jak bezpiecznie opuścić to pomieszczenie, w jakiej pozycji opuszczać pomieszczenie, jak bezpiecznie się kierować".

Co obejmie program szkoleń?

Jak podało MEN trzygodzinne szkolenie obejmie różne zagadnienia związane m.in. z umiejętnościami z zakresu ochrony ludności. W trakcje zajęć pojawią się treści dotyczące:

  • pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • zasad alarmowania i rozpoznawania sygnałów alarmowych,
  • obrony cywilnej,
  • zasad przeprowadzania ewakuacji,
  • bezpiecznego poruszania się w sieci i analizy informacji dostępnych w Internecie.

Uczniowie poznają także kluczowe zasady szukania i udzielania pomocy w trakcie wybranych sytuacji kryzysowych. Zgodnie z danymi resortu edukacji szkolenie obejmie zarówno teorię, jak i praktykę. Przewidziane są m.in. zajęcia na boiskach i skwerach szkolnych. Treści teoretyczne szkoleń – oraz zajęć praktycznych – będą dostosowane do wieku uczniów, a zajęcia prowadzone w obecności nauczyciela. W pilotażowej wersji projektu wezmą udział uczniowie z ok. 3,5 tys. szkół podstawowych i ponadpodstawowych.