Widzimy z naszych testów diagnostycznych, że mamy grupę młodzieży, która niezbyt dokładnie czyta polecenia. Wiem, że to może brzmi nieco trywialnie, dla wielu osób jest oczywistą oczywistością, natomiast widzimy, że część młodzieży rozwiązując zadania egzaminacyjne, niedokładnie czyta polecenia. To znaczy, tak jakby rzuca na nie okiem, szybko przez nie przechodzi, skupia się często na jednym elemencie, nie włączając do swojej odpowiedzi kolejnego elementu, który również w poleceniu był wymieniony. Więc jedna z takich rad to dokładne czytanie poleceń- powiedział w rozmowie z Dziennik.pl dr Marcin Smolik.

Reklama

Matura 2024 z matematyki. Na co zwrócić uwagę?

Dyrektor CKE zwrócił też szczególną uwagę na kartę wzorów, z którą warto się na egzaminie z matematyki "dokładnie zapoznać". Tam jest bardzo dużo informacji więc w przypadku wątpliwości, czy nieumiejętności rozwiązania zadania, albo niepewności pamięci czy coś wiem, czy nie wiem, warto do tej karty sięgnąć, przejrzeć ją, bo być może znajdzie się tam coś, co natchnie maturzystę do rozwiązania zadania. I na egzaminie kolejne rozwiązane zadanie sprawi, że będzie bardziej zmotywowany do tego, żeby próbować rozwiązać kolejne - podkreślił.

Matura 2024. Co będzie na egzaminie?

Na egzaminie z matematyki kluczowe umiejętności, na które kładzie się szczególny nacisk, to:

 • Sprawność w wykonywaniu działań matematycznych,
 • Umiejętność korzystania z informacji oraz ich tworzenia,
 • Interpretacja różnych reprezentacji matematycznych,
 • Zdolność do logicznego rozumowania i argumentowania.

Na egzaminie wymagania szczegółowo obejmują następujące obszary i tematy matematyczne:

 • liczby rzeczywiste,
 • wyrażenia algebraiczne,
 • równania i nierówności,
 • układy równań,
 • funkcje,
 • ciągi,
 • trygonometria,
 • planimetria,
 • geometria analityczna na płaszczyźnie kartezjańskiej,
 • stereometria,
 • kombinatoryka,
 • rachunek prawdopodobieństwa i statystyka,
 • optymalizacja i rachunek różniczkowy.

Z czego można korzystać podczas matury z matematyki?

Na egzaminie maturalnym z matematyki można korzystać z:

 • linijki,
 • cyrkla,
 • kalkulatora prostego,
 • wybranych wzorów matematycznych, które zapewnia szkoła.

Co trzeba zrobić, aby zdać maturę z matematyki?

Na egzaminie z matematyki minimalny próg zdawalności wynosi 30 procent. Maksymalnie można zdobyć 46 punktów za rozwiązane zadania, z czego 29 punktów przypada na zadania zamknięte, a 17 punktów na zadania otwarte. Aby zaliczyć maturę z matematyki, wymagane jest uzyskanie co najmniej 14 punktów.

W tegorocznej maturze z matematyki wprowadzono nowe wytyczne egzaminacyjne, które mają istotny wpływ na sposób przeprowadzenia egzaminu z matematyki. Zmiany te obejmują zarówno formę jak i treść arkuszy. Po pierwsze, zauważalne jest zwiększenie liczby pytań otwartych oraz wprowadzenie pytań typu "prawda/fałsz".

Dodatkowo, nowe wymagania egzaminacyjne skupiają się na ułatwieniach dla zdających, co ma sprzyjać lepszemu zrozumieniu materiału oraz zmniejszyć poziom stresu. W efekcie, zakres zagadnień dotyczących wielomianów i stereometrii został ograniczony, co wpłynęło na redukcję zadań wymagających dowodzenia w arkuszu.

Reklama

Matura 2024 - Kiedy wyniki?

CKE informuje, że informacje o wynikach egzaminu maturalnego zostaną przekazane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 9 lipca 2024 roku. I to właśnie 9 lipca ogłoszone zostaną ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

Rozmawiała Aneta Malinowska