Reklama

Matura 2024 rozpoczęła się 7 maja i odbywać się będzie do 25 maja. Część pisemną zaplanowano na dni 7-24 maja, a egzaminy ustne między 11 a 16 maja oraz w dniach 20-25 maja.

Matura 2024 - język polski. Dwie formuły egzaminu

Matura z polskiego, podobnie jak w roku poprzednim odbyła się w dwóch formułach – 2015 i 2023. Do egzaminu maturalnego w "Formule 2023" przystępują w tym roku:

absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego (po raz pierwszy lub kolejny);absolwenci 5-letniego technikum (po raz pierwszy);absolwenci branżowej szkoły II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej (po raz pierwszy);osoby, które uzyskały świadectwo ukończenia 4-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych (po raz pierwszy);absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich (z wyjątkami; po raz pierwszy lub kolejny) oraz absolwenci oddziałów międzynarodowych, posiadający dyplom IB (po raz pierwszy).

Natomiast do egzaminu maturalnego w "Formule 2015" przystępują:

absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, tj. 3-letniego liceum ogólnokształcącego, szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum, liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego;absolwenci branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum (po raz pierwszy lub kolejny);osoby, które uzyskały świadectwo ukończenia 3-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Matura 2024. Arkusze CKE z języka polskiego

Już wiadomo z jakimi tematami musieli zmierzyć się maturzyści na egzaminie z historii. Po godz. 14.00 CKE opublikowała arkusze egzaminacyjne z historii w starej i nowej formule.

Arkusze CKE znajdziecie poniżej. Po kliknięciu w odpowiednie linki sprawdzisz, jak wyglądał tegoroczny egzamin.

Matura 2024. Historia. Poziom rozszerzony. Arkusze CKE

TUTAJ ZNAJDZIESZ ARKUSZ CKE Z HISTORII W FORMULE 2023

Matura 2024. Historia - poziom rozszerzony [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / CKE

TUTAJ ZNAJDZIESZ ARKUSZ CKE Z HISTORII W FORMULE 2015

Matura 2024. Historia - poziom rozszerzony [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / CKE