Trzeci dzień matur 2024: Języki obce nowożytne

To już trzeci dzień maratonu maturalnego. Dziś uczniowie zmierzą się z językami obcymi nowożytnymi. O godz. 9:00 rozpoczął się pisemny egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Na godz. 14:00 przewidziano matury pisemne na poziomie podstawowym z języka francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Język angielski będzie zdawać większość uczniów.

Test z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym to jeden z sześciu obowiązkowych egzaminów maturalnych. We wtorek maturzyści zmierzyli się z językiem polskim, w środę sprawdzali swoją wiedzę w testach matematycznych. Obowiązkowymi są również dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Tegoroczni maturzyści muszą również obowiązkowo przystąpić do jednego egzaminu pisemnego z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Jak podaje CKE69,8 proc. tegorocznych absolwentów wybrało także język angielski jako przedmiot dodatkowy.

Reklama
Reklama

Matura 2024: Jaki poziom znajomości języka angielskiego jest wymagany?

Maturzyści przystąpią do egzaminu w dwóch wersjach – Formule 2023 (zdawanej w tym roku przez większość uczniów) i Formule 2015. Na maturze obowiązują wymagania egzaminacyjne – czyli szereg ułatwień, które wprowadzono po okresie pandemii i nauczania zdalnego (tu m.in. ograniczenie zagadnień). W przypadku matury pisemnej z języka angielskiego na poziomie podstawowym oczekiwany, średni poziom biegłości językowej (skala ESOKJ) to:

 • Formuła 2023 – B1 oraz B1+ dla zadań związanych z rozumieniem ze słuchu i rozumieniem tekstów pisanych,
 • Formuła 2015 – A2+ oraz B1 dla zadań związanych z rozumieniem ze słuchu i rozumieniem tekstów pisanych.

Egzamin pisemny z angielskiego na poziomie podstawowym trwa 120 minut (obydwie formuły).

Matura 2024: Co znajdzie się w arkuszu z języka angielskiego? Jaka punktacja?

W teście umieszczone zostaną zadania sprawdzające m.in. znajomość środków językowych, rozumienie tekstu pisanego i rozumienie ze słuchu. Uczniów czeka również zadanie związane z redagowaniem wypowiedzi pisemnej o objętości 80-130 wyrazów (e-mail, wpis na forum lub wpis na blogu). Za komplet prawidłowo rozwiązanych zadań uczeń może otrzymać maksymalnie:

 • 60 punktów – arkusz dla Formuły 2023,
 • 50 punktów – arkusz dla Formuły 2015.

Przy wymaganym progu zdawalności 30 proc. uczeń musi uzyskać min. 18 punktów (Formuła 2023) lub min. 15 punktów (Formuła 2015).

Języki obce nowożytne na maturze 2024 – harmonogram egzaminów

Dzisiejsze, poranne testy z języka angielskiego otwierają cykl egzaminów maturalnych z języków obcych. Kolejne egzaminy odbędą się zgodnie z harmonogramem CKE:

 • 9 maja, godz. 14:00 – egzaminy pisemne na poziomie podstawowym z języka francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego,
 • 10 maja, godz. 14:00 – egzamin pisemny z języka niemieckiego, poziom rozszerzony i dwujęzyczny,
 • 11-16 maja, 20-25 maja – matury ustne z języków obcych nowożytnych,
 • 13 maja, godz. 9:00 – język angielski, poziom rozszerzony i dwujęzyczny,
 • 14 maja, godz. 14:00 – język rosyjski, poziom rozszerzony i dwujęzyczny,
 • 15 maja, godz. 14:00 – język francuski, poziom rozszerzony i dwujęzyczny,
 • 21 maja, godz. 14:00 – język hiszpański, poziom rozszerzony i dwujęzyczny,
 • 23 maja, godz. 14:00 – język włoski, poziom rozszerzony i dwujęzyczny,
 • 5 czerwca, godz. 9:00 – dodatkowy termin matur pisemnych z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym,
 • 10-12 czerwca – dodatkowy termin matur ustnych z języków obcych nowożytnych.

Wyniki matur zostaną podane 9 lipca. Wyniki matur poprawkowych poznamy 10 września 2024.