"Nauczyciel nie jest od wszystkiego"

W trakcie konferencji zorganizowanej 22. kwietnia poruszono wiele tematów. Kluczowy dotyczył rosnącej liczby obowiązków, które są wymagane od nauczycieli. Część z nich wiąże się z przeprowadzaną przez MEN reformą edukacji. Przypomnijmy, że wdrożono już zmiany dotyczące ograniczenia prac domowych w szkołach podstawowych, trwają również prace nad zmianami w podstawach programowych. Prezes ZNP Sławomir Broniarz mówił o pozytywnych zmianach (podwyżki dla nauczycieli) podkreślając jednocześnie, że wymagania wobec szkół i pracowników edukacji cały czas rosną: "Mamy być od wszystkiego! Uczyć, wychować, mediować, negocjować, wspierać, prowadzić terapię, być psychologiem, terapeutą, opieką społeczną, animatorem kultury w szkole i gminie, gotowym do pracy 24 godz. na dobę".

Dostępność wpisana w zawód nauczyciela?

Reklama

Przyczynę takiego stanu ZNP upatruje m.in. w wymogu wysokiej dostępności nauczycieli dla uczniów i rodziców uczniów. Jako przykład podano temat dzienników elektronicznych, do których dostęp mają także rodzice. Jak podkreślają przedstawiciele związku zdarza się, że rodzice piszą do nauczycieli w różnych porach "dnia i nocy" oczekując jednocześnie natychmiastowej odpowiedzi.

Reklama
Reklama

Alarmująca liczba urlopów dla poratowania zdrowia

O pogarszającym się stanie pracowników oświaty świadczą najnowsze statystyki odnośnie urlopów zdrowotnych branych przez nauczycieli. ZNP alarmuje, że w ciągu ostatnich trzech lat liczba tych urlopów wzrosła o 40 proc. W 2020 roku nauczycielski urlop dla poratowania zdrowia wzięło ok. 10 tys. osób, w 2023 roku była to już grupa ponad 14 tys. osób. O poczuciu bezpieczeństwa w miejscu pracy nauczycieli mówiła także wiceprezes ZNP ZG Urszula Woźniak zwracając uwagę m.in. na kwestię emerytur stażowych i wynagrodzenia za wycieczki szkolne. Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem nauczyciel, który nabędzie prawo do emerytury stażowej traci m.in. prawo do urlopu dla poratowania zdrowia.

Apel o przyspieszenie prac MEN

Związkowcy zaapelowali o jak najszybsze rozpoczęcie prac Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli. Chodzi o zespołów ekspertów – w ramach którego mają działać cztery tematyczne grupy robocze – współpracujących z resortem edukacji, a pracujących nad rozwiązaniami odnośnie zmian w szkolnictwie. Zespół ds. pragmatyki zawodowej ma pracować m.in. nad kwestiami wynagrodzenia nauczycieli, ale zajmie się także tematem awansu zawodowego, nauczycielskich emerytur oraz świadczeń kompensacyjnych. Kolejny apel dotyczy rozpoczęcia procedowania inicjatywy "Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli". Projekt – który odczytano już w Sejmie – mówi o powiązaniu wynagrodzeń w szkolnictwie ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce.