Na czym polegało badanie?

Raport, o którym pisze m.in. portal Edunews.pl, powstał na bazie odpowiedzi 1685 respondentów, korzystających ze strony European School Education Platform [źródło: school-education.ec.europa.eu]. Odpowiedzi na platformie Komisji Europejskiej udzielili głównie nauczyciele z Francji, Niemiec, Hiszpanii i Portugalii. Większość (56 proc.) uczestników badania pracuje w szkołach średnich. Ankietę wypełnili również nauczyciele szkół podstawowych i osoby zajmujące się edukacją wczesnoszkolną.

5 pytań o "atrakcyjność zawodu nauczyciela"

Reklama

Respondenci odpowiadali na pięć pytań oceniając m.in. atrakcyjność profesji nauczycielskiej i społeczną ocenę zawodu nauczyciela. Udzielone odpowiedzi kreślą dość pejoratywną wizję nie tylko zawodu pedagoga, ale także warunków pracy w edukacji. Przy pierwszym pytaniu w zestawie badani nauczyciele mieli ocenić ogólny poziom atrakcyjności swojego zawodu. Aż 59 proc. respondentów oceniła pracę w edukacji jako "nieatrakcyjną" lub "bardzo nieatrakcyjną". Na odpowiedź "bardzo atrakcyjna" zdecydowało się zalewie 5 proc. badanych.

Reklama
Reklama

Zdecydowana większość – bo aż 76 proc. respondentów – uważa, że zawód nauczyciela nie jest poważaną profesją w ich kraju, a praca w edukacji nie jest ceniona (82 proc. badanych). Większa połowa badanych (56 proc.) twierdzi, że pracownicy oświaty nie otrzymują wystarczającego wsparcia od szkół. 75 proc. badanych uważa, że nauczycielskie wynagrodzenia są zbyt niskie.

16 największych wyzwań w pracy nauczyciela?

Uczestnicy biorący udział w badaniu byli dość jednomyślni przy wskazywaniu największych wyzwań związanych z pracą w oświacie. Na pytanie "Jakie są największe wyzwania wpływające na wizerunek nauczania jako kariery?" pierwsze trzy miejsca wśród szesnastu udzielonych odpowiedzi zajęły:

  • niewystarczający poziom szacunku i uznania ze strony opinii publicznej (65 proc. badanych),
  • wysokie natężenie pracy i stres (65 proc.),
  • niewystarczający poziom wynagrodzenia i dodatkowych świadczeń (64 proc.).

W dalszej kolejności wskazano także na problemy z zachowaniem uczniów, zbyt wysoką liczbę uczniów przypadających na nauczyciela, ukazywanie zawodu nauczyciela i tematu edukacji w negatywnym świetle przez media a także ograniczone możliwości rozwoju. Wśród szesnastu najczęściej powtarzających się "wyzwań" nauczyciele wskazali również trudności w komunikacji z rodzicami uczniów oraz niepewność zatrudnienia.

Jak przekonać opinię publiczną do wspierania nauczycieli?

W dwóch kolejnych pytaniach poproszono nauczycieli o wskazanie strategii, które mogłyby poprawić wizerunek "atrakcyjności nauczania" jako zawodu, ale także jako tematu, którym żyje opinia publiczna. Zdaniem respondentów zawód nauczyciela – i temat edukacji – wymaga m.in. głosu i wsparcia polityków. Badani zaproponowali również promocję tematu w socjal mediach, telewizji oraz szersze uznanie dla nagród zawodowych przyznawanych nauczycielom. Pojawiły się również sugestie, aby placówki szkolne korzystały z pomocy specjalistów od komunikacji (public relations). W odpowiedziach dotyczących podniesienia atrakacyjności zawodów związanych z oświatą wskazano jednoznacznie na dwa czynniki:

  • redukcję obowiązków związanych z biurokracją (75 proc. badanych),
  • oraz podniesienie płac (71 proc.).

Zdaniem badanych do podjęcia pracy w edukacji mogą również skłonić lepsze świadczenia zdrowotne, lepszy dostęp do pomocy naukowych (i podstawowego wyposażenia w szkołach), jasna ścieżka kariery zawodowej oraz zwiększenie pomocy ze strony asystentów nauczyciela.