Maj: miesiąc egzaminów

Na majowy harmonogram zajęć uczniowie z pewnością nie będą narzekać. Po wielkanocnej przerwie świątecznej szkoły czeka długi weekend majowy i sezon dni wolnych, powiązanych z terminami obowiązkowych egzaminów. Kiedy przypada wolne w maju?

  • 1 maja i 3 maja – czyli dni ustawowo wolne od zajęć,
  • 7, 8, 9 maja – obowiązkowe, pisemne egzaminy maturalne,
  • 14, 15, 16 maja – egzaminy ósmoklasisty,
  • 30 maja (Boże Ciało) – święto, dzień wolny od pracy i zajęć szkolnych.
Reklama

Powyższy zestaw to "bazowy" harmonogram szkolnych dni wolnych. Można śmiało założyć, że w większości szkół uczniowie dostaną dodatkowe dni wolne od zajęć. Na ile mogą liczyć?

Reklama

Długie weekendy i wolne w trakcie egzaminów

W większości placówek szkolnych dodatkowy dzień wolny od zajęć przypadnie prawdopodobnie w dniu 2 maja (Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej). Tym samym pierwszy weekend majowy zostanie wydłużony do 5 dni. Podobnie wygląda kwestia święta Bożego Ciała, które przypada w tym roku 30 maja, w czwartek. Część szkół może zdecydować się na przydzielenie uczniom dodatkowego dnia wolnego w piątek – 31 maja. W tym wypadku długi weekend wyniesie aż 4 dni. Placówki szkolne organizują również wolne w dni obowiązkowych egzaminów: ósmoklasisty, maturalnych i zawodowych. To kolejna pula wolnego dla uczniów nieprzystępujących do egzaminów: odpowiednio po 3 dni dla szkół podstawowych i szkół średnich.

Ile dni dyrektorskich można zorganizować w szkole?

Zasady organizacji roku szkolnego regulują rozporządzenia resortu edukacji (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, Dz. U. z 2013 r., poz. 1211). Pula dostępnych dni dyrektorskich zależy od typu placówki i wynosi:

  • do 8 dni – szkoły podstawowe,
  • do 10 dni – licea ogólnokształcące,
  • do 10 dni – technika, branżowe szkoły I i II stopnia, szkoły policealne, centra kształcenia zawodowego,
  • do 4 dni – szkoły specjalne przysposabiające do pracy.

W wyjątkowych sytuacjach dyrekcja szkoły może również skonsultować z radą szkoły ustalenie kolejnych dni wolnych, poza pulą dni dyrektorskich. Mowa o sytuacjach związanych m.in. z organizacją pracy szkoły lub wydarzeniami istotnymi dla lokalnej społeczności. Ten typ dni wolnych musi jednak zostać odpracowany (w soboty).

Wolne od zajęć niekoniecznie wolne od pracy

Dni wolne od zajęć dydaktycznych nie zawsze oznaczają dzień wolny w całej szkole. Jeżeli rodzice lub opiekunowie prawni uczniów nie mogą zapewnić dzieciom opieki (w dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych), szkoła ma obowiązek organizacji zajęć wychowawczych. Informację o harmonogramie dodatkowych dni wolnych w szkole dyrekcja placówki podaje do 30 września. O harmonogramie obowiązkowo muszą zostać poinformowani rodzice lub opiekunowie uczniów.