Skutki likwidacji przedmiotu HiT

Zapowiadane zmiany w organizacji szkół przynoszą również zmiany w wymiarze czasu pracy nauczycieli. Związek Nauczycielstwa Polskiego zdecydował się na interwencję biorąc pod uwagę sytuację osób zajmujących się dotychczas nauczaniem przedmiotu historia i teraźniejszość. Zgodnie z zapowiedziami resortu edukacji ten przedmiot zostanie zlikwidowany, a na jego miejsce pojawi się przedmiot edukacja obywatelska. MEN planuje wdrożenie nowego przedmiotu w klasach drugich szkół ponadpodstawowych, w wymiarze dwóch godzin.

Zmiana organizacji, brak godzin

Reklama

ZNP zauważa, że na skutek zmian planowanych przez MEN w roku szkolnym 2024/2025 w klasach pierwszych uczniowie nie będą mieli ani nowego przedmiotu (edukacja obywatelska), ani przedmiotu zlikwidowanego (historia i teraźniejszość). Tym samym zmieni się wymiar zatrudnienia nauczycieli. Do tej pory przedmiotu historia i teraźniejszość uczono w wymiarze 2 godzin w przypadku klas pierwszych i w wymiarze 1 godziny dla klas drugich szkół ponadpodstawowych.

Reklama
Reklama

"Dyrektorzy szkół do 5 kwietnia 2024 r. przekazali związkom zawodowym projekty arkuszy organizacji szkoły do zaopiniowania i co oczywiste nie mogli w projekcie arkusza umieścić projektowanych zmian. Nie będą też ich mogli umieścić w arkuszu do momentu pojawienia się rozporządzenia w obiegu prawnym, a zgodnie z deklaracjami Pani Ministry, rozporządzenie ma być podpisane w czerwcu i wejść w życie z dniem 1 września 2024 r." – pisze ZNP w liście do MEN wysłanym 15 kwietnia. Związkowcy przypominają, że o zmniejszeniu wymiaru czasu pracy nauczyciel musi być poinformowany do 31 maja.

Dodatkowe wątpliwości i propozycja podtrzymania liczby godzin

W dokumencie skierowanym do resortu edukacji podkreślono również wątpliwości odnośnie przypisania dodatkowych zajęć drugim klasom szkół ponadpodstawowych. Zdaniem ZNP ten rocznik ma już "największą liczbę godzin zajęć dydaktycznych tygodniowo" – dopisanie zajęć z nowego przedmiotu będzie kolejnym obciążeniem.

W związku z powyższym ZNP zaproponował przywrócenie na rok szkolny 2024/2025 w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Tym samym nauczyciele posiadający wymagane kwalifikacje mogliby wciąż uczyć i wykorzystywać już istniejące podręczniki. "Należy zwrócić uwagę na fakt, iż nauczyciele często ratowali szkoły ponadpodstawowe podejmując się prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotu historia i teraźniejszość, a teraz podziękuje im się za pracę, proponując powrót za rok. Czy będą chcieli wrócić?" - podsumowuje ZNP.