Nauczyciele pytają o organizację zajęć strzeleckich

O interpelacji poselskiej pisze m.in. portalsamorzadowy.pl. Posłanka KO Katarzyna Osos skontaktowała się z MEN pisząc w imieniu nauczycieli dopytujących o praktyczne aspekty organizacji szkolenia. Wątpliwości dotyczą przede wszystkim uczniów szkół podstawowych oraz wymagań dotyczących umiejętności osoby prowadzącej zajęcia. "Jak wskazują nauczyciele, o ile w obliczu wojny za naszą wschodnią granicą umiejętność strzelania i obsługi broni jest istotna, o tyle zastanawiają się, czy jest ona niezbędna wśród wszystkich uczniów z wyznaczonych roczników, bowiem niektórzy są jeszcze niedojrzali emocjonalnie, by brać udział w takich zajęciach" – podkreśliła w interpelacji posłanka KO.

Zapytanie wysłano po interwencji nauczycieli, którzy dopytywali o szkolenie strzeleckie organizowane w ramach podstawy programowej "edukacji dla bezpieczeństwa". Zmiany wprowadzone w podstawie w 2022 roku zakładają, że już od września 2024 uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych muszą odbyć szkolenie strzeleckie.

Reklama
Reklama

Kto może prowadzić szkolenie strzeleckie w szkołach?

Nauczyciele proszący o interwencje w resorcie edukacji pytali również o umiejętności wymagane od osoby, która ma prowadzić zajęcia. Pedagodzy dopytują, kto ma prowadzić szkolenie – wojskowi, osoby przeszkolone czy nauczyciele po szkoleniu praktycznym i teoretycznym. Kolejna kwestia, która budzi wątpliwości to wyposażenie placówek szkolnych w odpowiedni sprzęt. W interpelacji padła propozycja – wychodząca od nauczycieli – aby szkolenia strzeleckie były dobrowolne i organizowane dla uczniów, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w zajęciach (po uzyskaniu zgody rodzica).

MEN przypomina o dwuletnim okresie przejściowym

W odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer wyjaśniła, że zmiany w podstawie programowej edukacji dla bezpieczeństwa wdrożono wobec "wzrastającego zagrożenia bezpieczeństwa państwa". Przypomniała również o obowiązującym szkoły okresie przejściowym. Zgodnie z zapowiadanymi zmianami:

  • nowe przepisy weszły w życie od 1 września 2022,
  • wymóg strzeleckiego szkolenia praktycznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych będzie obowiązkowy od roku szkolnego 2024/2025,
  • wymóg organizacji szkolenia był już realizowany od roku szkolnego 2022/2023 w przypadku placówek szkolnych, które na terenie powiatu miały dostęp do broni kulowej, pneumatycznej, replik broni strzeleckiej, strzelnic wirtualnych lub laserowych,
  • w pozostałych przypadkach wymóg szkolenia mógł być realizowany w miarę istniejących możliwości w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024.

Edukacja obronna: praktyczne zajęcia strzeleckie nie dla wszystkich?

Wiceminister Katarzyna Lubnauer przypomniała, że w przypadku szkół podstawowych dział "Edukacja obronna" obejmuje przede wszystkim teorię (bezpieczne obchodzenie się z bronią). Wyjaśniła również, że zajęcia praktyczne dla uczniów szkół ponadpodstawowych mogą być realizowane m.in. przy użyciu środków jednostek samorządu terytorialnego. Przypomniano o projekcie "Strzelnica w powiecie" Ministerstwa Obrony Narodowej – do roku 2023 w ramach programu powstało 315 strzelnic.

W odpowiedzi na interpelację podano również informację odnośnie umiejętności prowadzących zajęcia. Katarzyna Lubnauer wyjaśniła, że nauczyciele (którzy planują prowadzenie szkolenia) mogą wziąć udział "w szkoleniach doskonalących, organizowanych przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli". Doprecyzowano również, że zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa mają być prowadzone przez nauczycieli (a nie instruktorów) – eksperci spoza szkoły mogą za to zapewnić merytoryczne i praktyczne wsparcie.