Nowy przedmiot, nowe treści nauczania

Informacje odnośnie nowego przedmiotu w szkołach przedstawili na wspólnej konferencji: Minister Edukacji Barbara Nowacka, Minister Zdrowia Izabela Leszczyna oraz Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras. Tym samym MEN potwierdziło długo zapowiadane zmiany odnośnie zastąpienia "wychowania do życia w rodzinie" (WDŻ) przedmiotem "edukacja zdrowotna". "Będzie to przedmiot, który zdrowie człowieka traktuje w sposób kompleksowy" – wyjaśniła Barbara Nowacka. W nowych treściach nauczania pojawią się m.in. zagadnienia związane z:

  • profilaktyką zdrowotną,
  • zdrowiem psychicznym i fizycznym,
  • edukacją seksualną,
  • tematyką uzależnień.
Reklama

"Bardzo cieszę się z tej inicjatywy. Chcemy pokazać uczniom, że od tego, czy się ruszasz, od tego, co jesz, od tego, jak się wysypiasz, zależy to, jak się czujesz i czy jesteś zdrowy" – podsumował prezentację Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras.

Reklama

Powstaje zespół ds. podstawy nauczania edukacji zdrowotnej

W trakcie wspólnej konferencji zapowiedziano również współpracę pomiędzy ministerstwami odnośnie powołania zespołu ekspertów, którzy będą pracować nad nowymi treściami nauczania. Na czele zespołu stanie prof. Zbigniew Izdebski – pedagog, seksuolog i nauczyciel akademicki. Powstanie zespołu zapowiadano jeszcze w marcu.

"Wprowadzenie w szkołach edukacji zdrowotnej jest bardzo ważne, ale nie może być natychmiastowe, muszą być do tego przygotowani nauczyciele, dobry program i podręczniki" – wyjaśniała Barbara Nowacka w trakcie marcowego spotkania z uczniami częstochowskich szkół. Zapowiedziała wówczas, że już trwają prace nad płynnym wkomponowaniem edukacji zdrowotnej w system szkolny. W trakcie spotkania z uczniami potwierdziła również, że ważnym elementem nowego przedmiotu będzie edukacja seksualna.

Reklama

Co z przedmiotem "wychowanie do życia w rodzinie"?

Wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ) zostanie zastąpione przez edukację zdrowotną. Po opracowaniu podstaw programowych nowy przedmiot będzie nauczany w klasach IV-VIII szkoły podstawowej oraz w klasach I-III liceów, techników i szkół branżowych I stopnia. WDŻ nie jest przedmiotem obowiązkowym. Szkoła zapewnia możliwość udziału w zajęciach, ale uczeń może z niego zrezygnować. Aktualna podstawa programowa WDŻ obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące dojrzewania, zakładania rodziny i seksualności.