Czy dzieci lubią zajęcia sportowe, czy wolą siedzieć przy komputerze?

Temat aktywności fizycznej i lekcji wychowania fizycznego odbywających się w szkołach od lat jest pełen wątpliwości. Z jednej strony, dużo mówi się o tym, że dzieci i młodzież nie chcą się ruszać, unikają lekcji WF, a rodzice często ich w tym wspierają. Jednak z drugiej strony, rynek „dodatkowych” zajęć sportowych ma się doskonale, a dzieci z chęcią uczęszczają po lekcjach na rozmaite zajęcia ruchowe, poczynając od baletu, a kończąc na sztukach walki. Nie da się przy tym nie zauważyć, że koszt tej aktywności fizycznej jest dla rodziców niemały i nie każdego stać na to, by go ponieść. Czy zmieni to program Aktywna Szkoła?
Program ten jest określany jako największy w historii Ministerstwa Sportu i Turystyki projekt sportu powszechnego. Ma przeciwdziałać niskiej aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych poprzez ułatwienie dostępu do infrastruktury sportowej znajdującej się w szkołach i innych obiektach samorządowych. Ministerstwo zarezerwowało na realizację programu 260 mln złotych i już wiadomo, że zarządzała nim będzie Fundacja Orły Sportu. Wśród motywacji do jego uruchomienia istotną rolę odegrały wyniki badań przeprowadzonych w 2023 r. Jak wynika z przeprowadzonej wówczas w 5926 szkołach w Polsce ankiety, blisko 90% z tych szkół posiada przyszkolną infrastrukturę sportową, która nie jest w pełni wykorzystywana. To właśnie ma się zmienić. W ramach programu samorządy i lokalne społeczności otrzymają wsparcie finansowe na upowszechnianie aktywności fizycznej i udostępnienie infrastruktury sportowej w znacznie szerszym zakresie, niż dotychczas. Jak podało Ministerstwo, przez tydzień aplikacje do projektu przesłały szkoły z co trzeciej gminy i z ponad 20 proc. polskich powiatów. To zaś oznacza, że już niedługo we wszystkich tych miejscach aktywność fizyczna dzieci, młodzieży i dorosłych będzie silniej propagowana, a mieszkańcy uzyskają większy dostęp do infrastruktury sportowej. Wnioski o przyjęcie do programu można składać do 19 kwietnia.

Reklama

Na czym polega program Aktywna Szkoła?

Reklama

Program ma obejmować szereg kompleksowych działań. Zostaną przeprowadzone szkolenia i konkursy skierowane do kadry sportowej, szkół oraz organów prowadzących szkoły. Zostanie opracowany długofalowy projekt działań gwarantujący podnoszenie kompetencji trenerów i animatorów. Każda zgłaszająca się do programu szkoła może uzyskać nie tylko wsparcie dla trenerów i animatorów na nawet 1500 godzin rocznie o wartości 90 tys. złotych, ale także otrzymać dofinansowanie sprzętu sportowego aż do 25 tys. złotych.

Filary programu Aktywna Szkoła

Aktywny do Kwadratu – więcej sportu w szkołach. Dodatkowe zajęcia będą odbywać się 3 razy w tygodniu, a dla klas I-III - 1 raz w tygodniu.