Programy ruszyły 15 marca. Zakładają one wykorzystanie infrastruktury szkolnej poza godzinami działania placówek. Otwarte mają zostać również inne samorządowe obiekty sportowe. Będą na nich odbywać się zajęcia prowadzone przez animatorów sportu, trenerów oraz nauczycieli wf-u.

Reklama

Programy mają być odpowiedzią na pogorszenie stanu zdrowia Polaków

- Obiekty sportowe w szkołach są z niezrozumiałych powodów zamknięte po lekcjach. Chcemy to zmienić i otworzyć je dla wszystkich – dzieci, młodzieży i dorosłych. Naszym celem jest to, aby otwarta, ogólnodostępna infrastruktura sportowa stała się miejscem aktywizacji sportowej społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży. Chcemy, aby Polacy mogli swobodnie korzystać z obiektów sportowych zarówno przyszkolnych, jak i samorządowych. Poprzez Program „Aktywna Szkoła” będziemy finansowo wspierać szkoły i samorządy w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej wśród uczniów, a także całych rodzin - powiedział Sławomir Nitras, Minister Sportu i Turystyki.

Reklama
Reklama

Programy, które przygotowało ministerstwo stanowią odpowiedź na spadek sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz pogorszenie stanu zdrowia polskiego społeczeństwa. Jak podaje serwis Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Sportu i Turystykima współpracować w tej kwestii z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Na “Aktywną Szkołę” zostanie w tym roku przeznaczone 260 milionów zł. Realizator programu na poziomie ogólnopolskim zostanie wyłoniony na trzy lata. Będzie zajmował się również rekrutacją osób mających prowadzić zajęcia.

Resort będzie wspierać szkoły i samorządy

Ministerstwo ma zamiar udzielić dofinansowania szkołom i samorządom, które będą realizować zadania w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. W planach jest też uruchomienie programu, w ramach którego placówki otrzymają środki na zakup sprzętu sportowego.

Resort chce pokryć koszty 100 godzin pracy jednego animatora w 2024 roku. Takie osoby będą mogły zarobić 60 zł brutto na godzinę. To ponad dwa razy więcej, niż wynosi minimalna stawka godzinowa w tym roku. Miesięczne wynagrodzenie animatora może sięgać nawet 6 tysięcy zł brutto.

Ministerstwo Sportu i Turystyki dąży do tego, aby wszystkie obiekty stanowiące część infrastruktury szkolnej były otwarte i ogólnodostępne. Obecnie ich użytkowanie jest minimalne, bowiem od razu po lekcjach zostają zamknięte. Tymczasem obiekty sportowe są w większości finansowane ze środków publicznych i zdaniem ministra Nitrasa powinny być maksymalnie wykorzystywane.

Program zakłada dofinansowanie trzech zadań

Środki przyznane w ramach programu “Aktywna Szkoła” mają być przeznaczone na realizację trzech zadań o niekomercyjnym charakterze, które zostały wymienione w Biuletynie Informacji Publicznej.

1. Wspieranie działań sportowych na terenie szkół w weekendy (soboty, niedziele).

2. Wspieranie działań aktywizujących prowadzonych na samorządowych (w tym szkolnych) obiektach sportowych.

3. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Aktywizacja młodych i dorosłych Polek i Polaków ma również przyczynić się do zmniejszenia problemów związanych z nadwagą, otyłością, wadami postawy i chorobami cywilizacyjnymi.