Jest nowy projekt rozporządzenia MEN

25 marca na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dokument jest na etapie opiniowania. Kluczowa zmiana dotyczy obowiązku zapewnienia uczniom dostępu do określonego typu środków higieny osobistej.

Mydło w każdej łazience szkolnej?

Reklama

Zmieniony zapis w projekcie rozporządzenia będzie brzmieć następująco: "W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zapewnia się ciepłą i zimną bieżącą wodę oraz środki higieny osobistej, w szczególności mydło do rąk, papierowe ręczniki i papier toaletowy". Dotychczasowe przepisy mówiły ogólnie o konieczności zapewnienia uczniom "środków higieny osobistej".

Reklama

Temat braków w tym zakresie pojawiał się m.in. podczas medialnych dyskusji na temat wdrażanych przez MEN zmian w szkolnictwie. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie alarmowali, że wiele placówek szkolnych jest niedofinansowanych pod kątem wyposażenia sanitarnego. Po wejściu w życie nowych przepisów minimalnym, "obowiązkowym" zestawem w łazienkach szkolnych będzie mydło, papierowe ręczniki i papier toaletowy.

Higiena, komfort i bezpieczeństwo uczniów

W uzasadnieniu projektu powołano się na raport Głównego Inspektoratu Sanitarnego, wydanego w 2023 roku a dotyczącego danych na dzień 31 grudnia 2022. W "Raporcie o stanie sanitarnym kraju" zebrano dane dotyczące m.in. zaplecza sanitarnego placówek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Jak podkreśliło MEN, badanie GIS-u wykazało uchybienia wybranych placówek odnośnie zapewnienia uczniom "wyposażenia w środki higieniczne". W związku z tym GIS wydał w 2022 roku 568 decyzji administracyjnych.

Reklama

Dla porównania – w roku 2021 wydano 291 podobnych decyzji. W raporcie podkreślono, że część badanych placówek nie zapewniała podstawowych środków czystości, takich jak m.in. papier toaletowy. MEN zaznaczyło, że wysoki poziom higieny wpływa nie tylko na komfort uczniów (i pracowników szkoły), ale zmniejsza także ryzyko zakażeń i infekcji.

Rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.