Z informacji MEN wynika, że zespół zajmie się analizą i oceną przepisów dotyczących praw i obowiązków ucznia, a także "wypracuje projekty przepisów ustawowych o prawach i obowiązkach ucznia, o rzeczniku praw ucznia na poziomach: ogólnopolskim, wojewódzkim i szkolnym, wzmocnieniu samorządu uczniowskiego w systemie oświaty".

Reklama

"Zespół będzie też ciałem doradczym ministra i będzie mógł przygotowywać opinie i stanowiska w zakresie praw i obowiązków ucznia. W skład zespołu weszli eksperci ze środowiska akademickiego i organizacji pozarządowych, przedstawiciele kuratoriów i samorządowych rzeczników praw ucznia oraz nauczyciele-praktycy zaangażowani w walkę o prawa ucznia, wśród nich Kacper Lawera, Dyrektor Departamentu Komunikacji w MEN, który został przewodniczącym zespołu" – czytamy w komunikacje na stronie gov.pl.

Młode osoby w szkole muszą uczyć się aktywności obywatelskiej. Od wielu lat słyszymy, jak ważna jest potrzeba edukacji uczniów w zakresie ich praw i obowiązków, dlatego powołujemy rzecznika praw uczniowskich, który będzie o tych prawach i obowiązkach mówił młodym ludziom - dodała na konferencji minister Nowacka.

Reklama

Więcej informacji na stronie gov.pl/edukacja