Co dalej z wynagrodzeniami nauczycieli? Jest nowa data

Jak potwierdzają związkowcy, w trakcie spotkania minister edukacji Barbara Nowacka zapewniła, że kwestie podwyżek nie zostały jeszcze zamknięte. Szefowa resortu zapowiedziała, że w roku 2025 nastąpi kolejny etap porządkowania kwestii płac pedagogów. "(….) ta deklaracja mówiąca o tym, że rok 2025 będzie kolejnym rokiem porządkowania płac, jest dla nas bardzo istotna" – wyjaśnił prezes ZNP Sławomir Broniarz.

Przewodniczący związku zauważył również, że "minister Nowacka widzi problemy i jest potrzeba dyskusji także w roku 2025 o tym, co zrobić, żeby takie negatywne zjawiska, jak spłaszczenie wynagrodzeń będące następstwem działania ministra Czarnka w ostatnich dwóch latach, zlikwidować".

Reklama

Na jakim etapie jest projekt podwyżek nauczycielskich?

Reklama

Aktualne ustalenia odnośnie pensji pozostają bez zmian: nauczyciele początkujący otrzymają podwyżki na poziomie 33 proc., a nauczyciele mianowani i dyplomowani na poziomie 30 proc. W trakcie negocjacji z MEN związkowcy rozmawiali m.in. o kwestii spłaszczenia wynagrodzeń,projekcie "Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli" oraz opóźniającym się terminie wypłat podwyżek. Zamieszanie wokół zmieniającego się terminu było m.in. efektem opóźnień związanych z przyjęciem budżetu. Obawiano się, że proces wypłat wystartuje dopiero w kwietniu.

Szefowa resortu edukacji zapowiedziała po rozmowach ze związkowcami, że rozporządzenie odnośnie podwyżek jest już gotowe do podpisania. Padła również konkretna data: 19 lub 20 lutego. "Pieniądze w budżecie są zabezpieczone, a jedyną rzeczą, która musi się jeszcze wydarzyć to uzgodnienia na poziomie samorządowym, pomiędzy samorządami a związkami zawodowymi" – podkreśliła minister.

Pensje nauczycielskie po podwyżkach 2024

Zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN wynagrodzenia nauczycielskie po zapowiadanych podwyżkach wyniosą odpowiednio (wynagrodzenie zasadnicze, nauczyciel z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym):

  • 4908 brutto (wzrost o 1218 brutto) – nauczyciele początkujący,
  • 5057 brutto (wzrost o 1167 brutto) – nauczyciele mianowani,
  • 5915 brutto (wzrost o 1365 brutto) – nauczyciele dyplomowani.

Wraz z podniesieniem wynagrodzenia wzrośnie część dodatków do pensji nauczycielskich.