Nagroda specjalna dla nauczycieli: kiedy zostanie wypłacona?

Od wielu lat 14 października obchodzimy w Polsce Dzień Nauczyciela, którego oficjalna nazwa to Dzień Edukacji Narodowej. Data jest nieprzypadkowa, bo wypada w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, uznawanej za pierwsze ministerstwo oświaty w Europie. W tym roku obchodzimy okrągłą, 250. rocznicę utworzenia KEN. To właśnie z tej okazji nauczyciele mają otrzymać nagrodę specjalną. Zgodnie z przepisami przyjętymi przez parlament, nagroda ma być wypłacona w terminie do 14 października 2023 r. (w tym roku dzień ten wypada w sobotę, należy się więc spodziewać, że do wypłat powinno dojść najpóźniej 13 października).

Ile dostaną nauczyciele? Wysokość nagrody specjalnej może rozczarować

Reklama

Przepisy przyjęte przez parlament mówią o tym, że na każdego nauczyciela ma wypadać kwota 1125 zł. W skali kraju z budżetu państwa trafi na ten cel nieco ponad 935 mln zł.

Reklama
Reklama

Jaka będzie wysokość nagrody specjalnej, którą dostaną nauczyciele? Przez długi czas mówiło się o tym, że będzie to prawie 900 zł – czyli kwota netto od 1125 zł. Jednak jak podaje Portal Samorządowy, wszystko wskazuje na to, że w rzeczywistości nagroda specjalna dla nauczycieli będzie niższa i wyniesie niecałe 755 zł. Tyle realnie trafi na ich konta.

Różnica to efekt tego, jak rozumiemy kwotę brutto – czy mówimy o brutto dla pracownika, czy dla pracodawcy. Chodzi też o to, ile pieniędzy trafi do kasy samorządów na jednego uprawnionego do nagrody nauczyciela. Portal Samorządowy wylicza, że jeśli nauczyciele mieliby otrzymać ok. 900 zł netto, wtedy samorządy na jedną osobę powinny dostać 1355 zł (aby wystarczyło im na opłacenie wszystkich kosztów). Jak informują przedstawiciele strony samorządowej, przy stawce 1125 zł (która wymieniona jest w ustawie), kwota netto po potrąceniu wszystkich kosztów (wynikających z roli płatnika i pracodawcy) to właśnie niecałe 755 zł.

Czy wszyscy nauczyciele dostaną nagrodę specjalną?

Do otrzymania nagrody specjalnej uprawnieni są co do zasady wszyscy nauczyciele zatrudnieni na umowę o pracę i w oparciu o Kartę Nauczyciela w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych na dzień 20 września 2023 r. Nagrody dostaną zarówno nauczyciele pracujący w szkołach publicznych, jak i niepublicznych.

Nagrody specjalnej nie dostaną nauczyciele, którzy w okresie 1-20 września 2023 r. przebywali na bezpłatnych urlopach. Dodatkowo, jeśli nauczyciel zatrudniony jest w dwóch lub więcej placówkach, nagrodę otrzyma tylko w jednej z nich.