Reklama

Wyprawka przedszkolna dla dziecka

Finansowanie wyprawki dla przedszkolaka dla wielu rodziców i opiekunów wydaje się czymś oczywistym. Okazuje się jednak, że wcale nie ma takiej konieczności. Rodzice/opiekunowie dziecka nie mają żadnego obowiązku kupowania wyprawki przedszkolnej.

Reklama

300 plus a wyprawka dla przedszkolaka

Rodzice lub opiekunowie uczniów co roku mogą wnioskować o przyznanie dofinansowania w kwocie 300 zł na wyprawkę szkolną. Jednak to świadczenie z programu "Dobry Start”nie przysługuje dzieciom uczęszczającym do przedszkola oraz dzieciom, które realizują roczne przygotowanie przedszkolne w tak zwanej "zerówce” w przedszkolu czy w szkole. Zatem teoretycznie finansowanie wyprawki dla przedszkolaka leży w gestii rodziców. Okazuje się jednak, że nie jest to prawda. Bowiem koszt zakupu przyborów dla przedszkolaka powinien być w pełni sfinansowany przez przedszkole lub też szkołę, w której dziecko jest w tak zwanej zerówce.

Finansowanie wyprawki dla przedszkolaka przez rodziców. Co na to MEiN?

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że wymaganie od rodziców dzieci chodzących do przedszkola, aby zakupili tzw. "wyprawkę" czyli np.: plastelinę, kredki, nożyczki i inne przybory, jak również pobieranie od nich dodatkowych opłat na zakup takiej wyprawki jest niezgodne z prawem. Bowiem zgodnie z artykułem 10 ust.1 ustawy Prawo oświatowe za działalność przedszkola w pełni odpowiada organ, który je prowadzi. Jednym z jego zadań jest wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt, które są niezbędne do pełnej realizacji programów nauczania oraz innych zadań statutowych przedszkoli. A to oznacza, że finansowanie wyprawki dla przedszkolaka leży tak naprawdę po stronie tego organu, a nie rodziców lub opiekunów. Ponadto przedszkola muszą zapewnić dzieciom higieniczne i bezpieczne warunki nauki, wychowania oraz opieki. Organ prowadzący przedszkole ma również obowiązek wykonywać remont obiektów i innych zadań inwestycyjnych w tym zakresie, tak aby placówka spełniła wszelkie potrzebne wymogi. Powinien te koszty pokrywać sam.

Podsumowując: o ile rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko, na przykład w kapcie czy chusteczki higieniczne, to wymaganie od nich, aby finansowali wyprawkę przedszkolną jest sprzeczne z prawem. W przypadku, gdy pojawią się jakiekolwiek wątpliwości w tej kwestii, można zwrócić się o interwencję do kuratora oświaty lub też do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dyrektor placówki nie ma żadnego prawa do narzucania obowiązkowych opłat na zakup przyborów dla przedszkolaka. Bowiem zapewnienie wszelkich potrzebnych rzeczy do realizacji zadań oświatowo-wychowawczych musi być w pełni sfinansowane przez organ prowadzący przedszkole.