Dyrektor OKE w Poznaniu: Nie mamy żadnych sygnałów o nierozpoczęciu egzaminu

Reklama

Na obszarze podległym OKE w Poznaniu znajdują się szkoły z województw: wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego.

- Nie mamy żadnych sygnałów, że w którejś ze szkół podległych OKE egzamin się nie rozpoczął – poinformowała PAP dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Marcjanna Klessa.

Jak dodała, szczegółowe informacje o przeprowadzeniu egzaminu OKE będzie w stanie podać dopiero w środę po południu.

Klessa wskazała, że "zgłoszonych do przeprowadzenia egzaminu na terenie trzech województw mamy 1169 szkół, a do egzaminów przystąpi 57 tys. 846 uczniów".

Dolnośląskie: Egzamin rozpoczął się we wszystkich szkołach

We wszystkich szkołach na Dolnym Śląsku, które miały przeprowadzić w środę egzamin gimnazjalny, rozpoczął się on bez zakłóceń – wynika z informacji uzyskanych przez PAP w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Jak powiedziała w środę PAP rzeczniczka Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Krystyna Kaczorowska, egzamin gimnazjalny rozpoczął się we wszystkich szkołach na Dolnym Śląsku, w których był planowany. - Dyrektorzy poradzili sobie ze skompletowaniem komisji nadzorujących egzamin i na tę chwilę nie mamy sygnałów o kłopotach z jego przeprowadzeniem - powiedziała Kaczorowska.

Na Dolnym Śląsku egzamin odbywa się w 471 szkołach. Przystąpiło do niego 23 tys. uczniów.

Z danych zebranych przez kuratorium, we wtorek na Dolnym Śląsku strajk nauczycieli jest prowadzony w 991 placówkach z 1253 działających w regionie. Stanowi to 79 proc. szkół i przedszkoli w regionie. Nie ma strajku w 262 szkołach. Z 991 placówek objętych strajkiem 151 jest zamkniętych, w 31 mimo protestu odbywają się normalne lekcje, w 121 są zarówno lekcje, jak i zajęcia opiekuńcze, a w 681 placówkach tylko zajęcia opiekuńcze.

Lubelskie: Egzamin gimnazjalny rozpoczął się bez zakłóceń

Egzaminy gimnazjalne rozpoczęły się w środę planowo, bez zakłóceń we wszystkich szkołach – wynika z informacji kuratorium oświaty w Lublinie i władz samorządowych Lublina.

- Do kuratorium nie wpłynęły żadne informacje ani od dyrektorów szkół , ani od organów prowadzących o tym, że gdzieś by się egzamin nie odbywał. Należy więc przyjąć, że rozpoczęły się one planowo – poinformowała PAP dyrektor wydziału pragmatyki zawodowej i analiz w lubelskim kuratorium oświaty Jolanta Misiak.

O tym, że egzaminy gimnazjalne w woj. lubelskim powinny odbyć się bez zakłóceń, informowali we wtorek we wspólnym komunikacie kurator oświaty Teresa Misiuk i wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Jak podano, tylko trzech dyrektorów szkół zgłosiło ewentualne problemy, ale wszyscy dyrektorzy otrzymali imienną listę osób, które mogą zaangażować się w przeprowadzenie egzaminów. Do kuratorium zgłosiło się ponad 300 osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne, które mogą być członkami zespołów egzaminacyjnych.

- W Lublinie wszystkie egzaminy gimnazjalne rozpoczęły się planowo, bez zakłóceń i przy pełnych składach komisji egzaminacyjnych – poinformowała w środę rzecznik prasowy prezydenta Lublina Katarzyna Duma.

Przypomniała, że w poniedziałek urząd miasta zorganizował spotkanie z dyrektorami lubelskich szkół, które miało na celu ustalenie i uzupełnienie komisji egzaminacyjnych. - Dyrektorzy podzielili personel pomiędzy szkołami w taki sposób, aby stworzyć wymagane, zgodnie z prawem, składy komisji – dodała Duma.

W woj. lubelskim egzamin gimnazjalny w 460 szkołach zdaje blisko 19,8 tys. uczniów.

Świętokrzyskie: Egzaminy gimnazjalne rozpoczęły się we wszystkich szkołach

- W Świętokrzyskiem w środę rano rozpoczęły się egzaminy gimnazjalne we wszystkich szkołach regionu – poinformował PAP świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik.

Kurator przekazał, że egzaminy gimnazjalne, do których w regionie przystąpiło ponad 11 tys. uczniów, odbywają się bez żadnych zakłóceń.

Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty przygotowało listę osób z uprawnieniami, które w razie potrzeby miały wspomóc nauczycieli przy egzaminach gimnazjalnych. Na liście znalazło się ponad 200 nazwisk, wśród nich między innymi wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, świętokrzyscy posłowie i wszyscy wizytatorzy.

Lista została stworzona w odpowiedzi na sygnały dochodzące z niektórych gmin. Alarmowały one, że mają kłopoty ze skompletowaniem zespołów nadzorujących egzaminy. Ostatecznie – jak przekazał Mądzik – ich pomoc nie była potrzebna, ponieważ "dyrektorzy poradzili sobie sami".

Pytany o skalę środowego protestu nauczycieli dodał, że kuratorium wciąż zbiera dane, natomiast we wtorek w woj. świętokrzyskim w proteście wzięło udział około 30 proc. osób. - Tendencja jest spadkowa, sporo szkół i całych gmin zawiesiło strajk na czas egzaminów – dodał Mądzik.

Śląskie: Egzamin gimnazjalny rozpoczął się wszędzie bez zakłóceń

- Egzamin gimnazjalny rozpoczął się w środę w woj. śląskim we wszystkich szkołach bez zakłóceń - poinformowała Anna Kij z Kuratorium Oświaty w Katowicach. Odbywa się on w ponad 700 gimnazjach i szkołach, w których są prowadzone klasy gimnazjalne.

Przystąpiło do niego w regionie 38 tys. uczniów III klas gimnazjum.

Obawy o przebieg egzaminu spowodował trwający od poniedziałku ogólnopolski strajk w oświacie, w którym bierze udział większość nauczycieli.

Jeszcze we wtorek śląskie kuratorium poinformowało, że wszystkie szkoły są gotowe do przeprowadzenia egzaminu, a zespoły nadzorujące prawidłowy przebieg egzaminu zostały powołane. Do Kuratorium Oświaty w Katowicach zgłosiło się ponad 500 nauczycieli chętnych do pracy w zespołach nadzorujących. Wizytatorzy na bieżąco przekazywali dyrektorom kontakt do osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne. Komisje udało się skompletować również dzięki zaangażowaniu dyrektorów szkół, którzy "wypożyczali" sobie nawzajem nauczycieli niebiorących udziału w proteście.

Podlaskie: Egzamin gimnazjalny rozpoczął się we wszystkich szkołach w regionie

Egzamin gimnazjalny rozpoczął się w środę bez zakłóceń we wszystkich szkołach w Podlaskiem - poinformowała PAP Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (OKE) w Łomży. W regionie do tego egzaminu przystąpiło ponad 10 tys. uczniów.

- Egzaminy rozpoczęły się, nie mam żadnej złej wieści, żeby w którejś ze szkół były zakłócenia - powiedziała PAP w środę dyrektorka OKE w Łomży Jolanta Gołaszewska. Liczy, że także w kolejnych dniach egzaminy się odbędą.

Jeszcze we wtorek kuratorium oświaty i OKE informowały media, że nie mają informacji, aby w którejś ze szkół egzamin miał się nie odbyć; dyrektorzy zapewniali, że robią wszystko, aby egzaminy się odbyły.

Egzamin gimnazjalny zdaje w środę 38 uczniów sportowego gimnazjum, które działało jako zespół szkół w jednym budynku ze Szkołą Podstawową nr 5 w Białymstoku. Dyrektor SP 5 Bogdan Wróbel powiedział PAP, że egzamin zdają uczniowie dwóch klas sportowych, piszą egzamin z trzech salach, do przeprowadzenia egzaminu potrzeba sześciu nauczycieli do obsady minimalnej w komisji i tyle udało się zapewnić, pomagają nauczyciele z innych szkół.

Wróbel powiedział, że "bardzo trudno" jest organizować egzamin, towarzyszy temu niepewność. - Nie mówiąc o presji na wszystko, nerwach. Komitet strajkowy, no wszyscy są poddenerwowani, nie oszukujmy się, są duże nerwy - mówi dyrektor. Dodaje, że najtrudniejsza jest niepewność, gdyż do obsady egzaminów miał mało nauczycieli ze swojej szkoły, musiał liczyć na pomoc z zewnątrz. Bogdan Wróbel powiedział, że także "niektórzy z tych, którzy mogliby być dostępni, już rozchorowali się".

Spośród nauczycieli SP 5 nie strajkuje 10 nauczycieli. Dyrektor poinformował, że w środę do szkoły rodzice przyprowadzili troje dzieci, którym trzeba zapewnić opiekę, mimo że byłby to i tak dzień wolny od zajęć dydaktycznych ze względu na egzaminy. Trzeba im zapewnić opiekę.

Nauczyciele z komitetu strajkowego z SP 5, z którymi w środę rano rozmawiała PAP podkreślają, że "nie są żadnymi politykami", wyrażają "żal i rozgoryczenie". - Każdemu nauczycielowi zależy, żeby jego wychowankowie zdali ten egzamin jak najlepiej. To nieprawda, że nauczyciele odeszli od uczniów, bo to są nasi wychowankowie, nasi uczniowie, nasza praca - powiedziała PAP Elżbieta Grodzka, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

- (...) My strajkujemy, ale wobec młodzieży jesteśmy w porządku, bo te egzaminy w jakiś sposób przeprowadzamy, a rząd nie traktuje nas w porządku - dodała inna nauczycielka, Barbara Wierzchucka, nauczycielka wychowania fizycznego.

Z oficjalnych danych na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) w Łomży wynika, że egzamin gimnazjalny odbywa się w 228 gimnazjach publicznych i niepublicznych w regionie, obejmie w sumie ponad 10,3 tys. uczniów. Z danych podlaskiego kuratorium wynika, że w regionie publicznych gimnazjów jest 55 (23 samodzielne i 32 w zespołach) a także 145 oddziałów gimnazjalnych.

We wtorek w regionie, według danych ZNP, strajkowały 332 placówki oświatowe, to ponad 60 proc. wszystkich podlaskich szkół i przedszkoli. Z danych podlaskiego kuratorium wynika, że we wtorek w regionie strajkowało 39 proc. placówek oświaty, na 646 takich placówek, strajkowało – 255 z nich.

Opolskie: W jednej szkole opóźnienie

W 168 szkołach województwa opolskiego w środę rozpoczęły się egzaminy gimnazjalne. Jak powiedział PAP opolski kurator oświaty Michał Siek, tylko w jednej ze szkół w Kluczborku rozpoczęcie egzaminu opóźniło się ze względu na konieczność dojazdu wsparcia z Opola.

Według danych opolskiego kuratorium oświaty, do egzaminów gimnazjalnych powinno przystąpić ponad 7,8 tysiąca uczniów ze 168 szkół. W pracach przy przeprowadzeniu egzaminów zaangażowanych jest pół tysiąca członków z siedmiuset zespołów nadzorujących przebieg egzaminów.

- Mimo strajku udało nam się szczęśliwie skompletować wszystkie zespoły nadzorujące. Egzamin rozpoczął się punktualnie we wszystkich szkołach z wyjątkiem Kluczborka, gdzie osoby mające uzupełnić skład zespołu nadzorującego musiały dojechać z Opola. Opóźnienie jest dopuszczalne, a wszystkie procedury zostały zachowane, więc wszystko odbywa się zgodnie z przepisami - powiedział kurator Siek.

Radom: Wszystkie gimnazja przystąpiły do egzaminu

- Wszystkie gimnazja w Radomiu przystąpiły do egzaminu gimnazjalnego – poinformowała w środę rano rzeczniczka prezydenta miasta Katarzyna Piechota-Kaim.

Rzeczniczka powiedziała, że mimo wcześniejszych problemów we wszystkich radomskich gimnazjach udało się skompletować zespoły egzaminacyjne. „Nie mamy informacji, żeby w którejś ze szkół egzamin się rozpoczął” – dodała Piechota-Kaim.

W 18 gimnazjach w Radomiu do egzaminu powinno podejść 1784 uczniów.

Warmińsko-mazurskie: Bez kłopotów

Ponad 13,3 tys. uczniów rozpoczęło w środę o godz. 9 na Warmii i Mazurach egzaminy gimnazjalne, mimo strajku nauczycieli. Według kuratorium i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, do środy rano nie napłynęły sygnały o nieprawidłowościach.

Dyrektor wydziału kształcenia, wychowania i opieki Małgorzata Hochleitner poinformowała PAP w środę, że jeszcze we wtorek dyrektorzy szkół sygnalizowali problemy z uzupełnieniem komisji egzaminacyjnych. Takie kłopoty wystąpiły w szkołach w Olsztynie, Elblągu, Ornecie i Kętrzynie. Jak wskazała, składy komisji zostały uzupełnione przez nauczycieli emerytowanych oraz pracowników pedagogicznych, którzy zgłosili się kilka dni wcześniej odpowiadając na apel kuratorium.

W Elblągu jeszcze w przeddzień egzaminu dyrektorzy dwóch szkół sygnalizowali, że mogą być problemy ze skompletowaniem komisji egzaminacyjnych. Miasto zadeklarowało jednak, że w razie potrzeby udział w komisjach wezmą urzędnicy z kwalifikacjami pedagogicznymi, w tym wiceprezydent Elbląga Edward Pietrulewicz. Okazało się jednak, że nie będzie takiej potrzeby.

- Otrzymaliśmy przed chwilą informację od dyrektorów placówek, w których są egzaminy, że komisje stawiły się i są pełne składy, więc we wszystkich szkołach egzamin się odbędzie - powiedziała PAP w środę rano rzeczniczka elbląskiego ratusza Joanna Urbaniak.

W Elblągu egzamin gimnazjalny odbywa się w 10 szkołach i obejmuje 35 oddziałów klasowych, czyli blisko 900 uczniów.

O tym, że dyrektorzy nie zgłosili sygnałów w środę rano o nieprawidłowościach poinformowała także PAP Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży. Urząd miasta w Olsztynie również w środę do godz. 9 nie ma informacji o jakichkolwiek kłopotach.

Z oficjalnych danych na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) w Łomży wynika, że egzamin gimnazjalny ma odbyć się w 292 szkołach w woj. warmińsko-mazurskim i obejmie w sumie 13 326 uczniów.

Kujawsko-pomorskie: Egzamin nie rozpoczął się w jednej szkole

Środowy egzamin gimnazjalny rozpoczął się w niemal wszystkich szkołach w woj. kujawsko-pomorskim - poinformowało PAP kuratorium oświaty w Bydgoszczy. Problem jest tylko w jednej placówce w miejscowości Podwiesk w gminie Chełmno, ale jest on rozwiązywany.

Środowy egzamin gimnazjalny rozpoczął się o godzinie 9 we wszystkich szkołach w Toruniu i Włocławku (Kujawsko-pomorskie) - podały władze obu miast. Z wcześniej przekazywanych informacji wynikało, że tak samo będzie w największym mieście regionu - Bydgoszczy.

- Zgodnie z planem w środę o godzinie 9 rozpoczną się egzaminy we wszystkich toruńskich gimnazjach. Młodzież sprawdzi dziś swoją wiedzę humanistyczną. Jak informują dyrektorzy szkół, mimo strajku nauczycieli, udało się skompletować komisje nadzorujące przebieg egzaminu we wszystkich toruńskich placówkach - poinformowała rzecznik prasowa prezydenta Torunia Magdalena Stremplewska.

Przedstawiciele włocławskiego magistratu przesłali komunikat o takiej samej treści. "Informujemy, że dziś, punktualnie o godz. 9, we wszystkich szkołach we Włocławku, rozpoczną się zaplanowane egzaminy gimnazjalne" - przekazał magistrat.

Te informacje potwierdził PAP dyrektor wydziału organizacyjnego kuratorium oświaty w Bydgoszczy Andrzej Sobieszczański.

- Egzamin gimnazjalny rozpoczął się normalnie w niemal wszystkich szkołach w województwie. Problem jest tylko z jedną placówką - w miejscowości Podwiesk w gminie Chełmno. Staramy się jednak zaradzić tej sytuacji i rozwiązać ten kłopot. We wszystkich innych szkołach - pomimo strajku - udało się powołać komisje nadzorujące przebieg egzaminu - podkreślił Sobieszczański.

Dodał, że egzamin w szkole w miejscowości Podwiesk jest opóźniony, ale nie został odwołany.

Mazowieckie: Nie ma informacji, że gdzieś egzamin mógłby się nie odbyć

- Nie mam informacji, że dziś gdzieś egzamin mógłby się nie odbyć, ale tak naprawdę, z pełną odpowiedzialnością, będę mogła to potwierdzić, kiedy otrzymam od wszystkich dyrektorów informacje poprzez specjalną aplikacje internetową, że egzaminy się odbywają. Dyrektorzy mają taki obowiązek, prosiliśmy o to - powiedziała PAP Anna Frenkiel, dyrektor OKE w Warszawie

Dopytywana, czy brak sygnałów od dyrektorów oznacza, że dyrektorzy szkół poradzili sobie z organizacją egzaminów - mimo trwającego strajku nauczycieli - odpowiedziała, że "gdyby coś się działo, powinnam o tym wiedzieć, a nie wiem". - Nie sądzę, by była szkoła, która ma problem, a nas o tym nie poinformowała - dodała.

Podkarpackie: Egzaminy gimnazjalne rozpoczęły się we wszystkich szkołach

- Na Podkarpaciu w środę rano rozpoczęły się egzaminy gimnazjalne we wszystkich szkołach regionu – poinformowała PAP rzecznik podkarpackiego kuratorium oświaty w Rzeszowie Mariola Kiełboń.

- Egzaminy odbywają się w 572 szkołach. Przystąpiło do niego ponad 20 tys. uczniów. Nie mamy żadnych sygnałów o zakłóceniach w ich przebiegu – powiedziała Kiełboń.

We wtorek w woj. podkarpackim akcja strajkowa była prowadzona w 31 proc. szkół i placówek edukacyjnych. W poniedziałek, kiedy rozpoczynał się strajk, w regionie w proteście uczestniczyło 36 proc. szkół.

Wielkopolskie: Wszystkie szkoły skompletowały komisje

- Wszystkie szkoły w Wielkopolsce, w których w środę ma się odbyć egzamin gimnazjalny, skompletowały komisje – poinformowała PAP w środę rano Karolina Adamska z Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

- Na tę chwilę, po tym, jak jeszcze rano spłynęły do kuratorium informacje od dyrektorów placówek - we wszystkich szkołach w regionie mają odbyć się egzaminy – powiedziała PAP Karolina Adamska z Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Jak dodała, "dyrektorzy wszystkich 595 placówek w województwie, w których ma się odbyć w egzamin gimnazjalny zadeklarowali, że mają już powołane zespoły egzaminacyjne".

W Wielkopolsce do egzaminu gimnazjalnego przystąpi 33,8 tys. uczniów.

Zachodniopomorskie: Egzaminy rozpoczęły się we wszystkich szkołach

W środę we wszystkich szkołach w województwie zachodniopomorskim bez zakłóceń rozpoczęły się egzaminy gimnazjalne - poinformowało PAP zachodniopomorskie kuratorium oświaty.

- Egzaminy gimnazjalne rozpoczęły się we wszystkich szkołach na Pomorzu Zachodnim - powiedział PAP Daniel Wróbel z zachodniopomorskiego kuratorium oświaty. Jak dodał, wszystkie komisje rozpoczęły pracę, a do kuratorium nie wpłynęły informacje o zakłóceniach.

Wróbel powiedział także, że w egzaminach - po sygnałach dyrektorów placówek o wsparcie - bierze udział trzech wizytatorów kuratorium; dwóch w szkole w Wałczu i jeden w szkole w Brojacach.

Część dyrektorów szkół po problemach ze skompletowaniem składu komisji skorzystało z bazy kuratorium, w której zgromadzono osoby z uprawnieniami pedagogicznymi. Takich osób w bazie zachodniopomorskiego kuratorium jest ponad 260 - powiedział Wróbel.

Łódzkie: Wszystkie gimnazja przystąpiły do egzaminu

Wszystkie gimnazja w regionie łódzkim przystąpiły do egzaminu - poinformowało w środę kuratorium oświaty w Łodzi. W samej Łodzi egzamin gimnazjalny zdaje ponad 4 tys. uczniów w 41 szkołach.

- Egzamin gimnazjalistów rozpoczął się we wszystkich 41 publicznych gimnazjach w Łodzi. Zapewniona jest również obsada komisji egzaminacyjnych na jutro. Nie mamy skompletowanych w pełni komisji egzaminacyjnych na piątek, ponieważ te egzaminy dotyczą języków obcych i procedura doboru pedagogów jest bardziej skomplikowana, ale mam nadzieję, że wspólnie z dyrektorami szkół oraz pracownikami wydziału edukacji rozwiążemy ten problem - zaznaczył wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela na konferencji w środę.

Wiceprezydent podał, że w trzecim dniu strajku nauczycieli strajkują 123 ze 140 łódzkich przedszkoli. 108 z nich złożyło wnioski o czasowe zawieszenie zajęć, które zostały przyjęte, co oznacza, że placówki te będą zamknięte do końca tego tygodnia.

- Strajkują również wszystkie szkoły ponadgimnazjalne i podstawowe. Wnioski o zawieszenie zajęć z tych placówek wciąż spływają do wydziału edukacji; rano było pięć, ale przewidujemy, że w ciągu dnia ich przybędzie - dodał.

Wczoraj wnioski o zawieszenie zajęć, co oznacza zamknięcie placówki, złożyli w magistracie dyrektorzy 36 szkół podstawowych, czterech zespołów szkolno-wychowawczych, 11 gimnazjów i 22 liceów. Wszystkie placówki otrzymały zgodę, przy czym zarówno w przypadku gimnazjów, jak i podstawówek zawieszenie zajęć nie dotyczy organizacji egzaminów, które mają się odbyć normalnie.

Za czas strajku nauczyciele nie otrzymają wynagrodzeń, natomiast już wcześniej władze Łodzi zadeklarowały, że kwoty przeznaczone na fundusz płac - zgodnie z planem przedstawionym przez dyrektorów poszczególnych placówek edukacyjnych - nie zostaną zmniejszone.

- Dyrektor będzie mógł wypłacić większe dodatki motywacyjne, jakieś dodatkowe wynagrodzenie, ale nie możemy łączyć tego bezpośrednio z wynagrodzeniem za strajk. Nie będziemy obcinać budżetów placówek edukacyjnych, choć wyraźnie zaznaczam - nie ma możliwości, by zapłacić nauczycielowi za żaden z dni strajku - wyjaśnił Trela.

W środę na egzaminie gimnazjalnym sprawdzana będzie wiedza humanistyczna uczniów. W czwartek zmierzą się oni z egzaminem z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, zaś w piątek – przystąpią do egzaminu z języka obcego.
W trakcie egzaminów, podobnie jak w latach ubiegłych, każdego dnia uczniowie otrzymają do rozwiązania dwa bloki zadań - pierwszy o godzinie 9, drugi o godzinie 11. Pomiędzy nimi będzie przerwa.