Wrzesień

Reklama

Zaczyna się pozytywnym dla większości uczniów akcentem. W tym roku bowiem 1 września przypada na piątek, przez co rok szkolny rozpocznie się później niż standardowo, bo 4 września. Wynika to z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, które stanowi, iż w przypadku, gdy wrzesień rozpoczyna się w piątek lub dzień wolny, inauguracja roku szkolnego zostaje przesunięta na najbliższy poniedziałek po 1 września.

Październik

14 października- w rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - obchodzony jest Dzień Nauczyciela. Choć nie jest to jednoznaczne z możliwością pozostania w domu, to nawet w otwartych placówkach, dzień uznawany jest za wolny od zajęć lekcyjnych. Najczęściej wykorzystuje się go jako okazję do złożenia podziękowań pracownikom oświaty, organizując występy artystyczne uczniów bądź przygotowując niecodzienne atrakcje. Mimo wszystko, 14-ego października nie przeprowadza się tradycyjnych lekcji, co potwierdza art. 74 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku (Karta Nauczyciela) brzmiący: W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.

Listopad

To przede wszystkim dzień Wszystkich Świętych obchodzony 1 listopada. Placówki edukacyjne mają prawo zarządzenia także Dnia Zadusznego dniem wolnym i wiele z nich korzysta z takiego rozwiązania. Nie stanowi ono jednak pisanej reguły, więc niektórzy uczniowie uczęszczają do szkoły 2 listopada.

Grudzień

Stoi pod znakiem tzw. przerwy świątecznej. Tegoroczna nie jest szczególnie długa, bo Wigilia świętowana będzie w niedzielę. Przerwa obejmie więc dni od 23 do 31 grudnia.

Styczeń- Luty

1 stycznia to dzień ustawowo wolny od pracy. Podobnie jak święto Trzech Króli. W 2018 obchodzone będzie jednak w sobotę, przez co uczniowie nie zyskają dodatkowego wolnego dnia.

W styczniu wybrane województwa rozpoczynają również ferie zimowe. Tegoroczne przebiegną w poniższym porządku:
15 - 28 stycznia 2018 r. – województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
22 stycznia - 4 lutego 2018 r. – województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie
29 stycznia - 11 lutego 2018 r. – województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
12 - 25 lutego 2018 r. – województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskieKwiecień

Nadchodzące Święta Wielkanocne obchodzone będą, co prawda, 1 i 2 kwietnia, ale dla uczniów wiosenna przerwa świąteczna potrwa dłużej. Zajęcia lekcyjne nie będą się bowiem odbywać już od czwartku - 29 marca do do wtorku 3 kwietnia.

Dla uczęszczających do 1 i 2 klasy gimnazjum wolne będą także dni odbywania się egzaminów gimnazjalnych, a dokładnie: 18- 20 kwietnia 2018.

Reklama

Maj

Jego nadejście oznacza początek długiego weekendu majowego. W tym roku dwa pierwsze dni tego miesiąca to odpowiednio wtorek i czwartek. Dla większości szkół 2 maja też prawdopodobnie będzie stanowił dzień wolny.

Uczniowie młodszych roczników szkół średnich także mogą liczyć na kilka dodatkowych dni odpoczynku ze względu na odbywające się w tym czasie egzaminy maturalne. W tym roku będą mieć miejsce między 4 a 23 maja.

Miesiąc zakończy święto Bożego Ciała, przypadające w 2018 roku na czwartek, 31 maja

Czerwiec

Zakończenie roku szkolnego dla większości odbędzie się 22 czerwca 2018. Zostanie on pożegnany wcześniej przez uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych tj. liceum, technikum oraz zasadniczych szkół zawodowych, których zajęcia kończą się już 27 kwietnia.