W środę uczniowie III klas gimnazjów pisali egzamin z wiedzy humanistycznej, w czwartek - z wiedzy matematyczno-przyrodniczej.

Reklama

Jak poinformował PAP dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik zaraz po zakończeniu piątkowego egzaminu, przebiegł on spokojnie.

Egzamin z języka obcego odbywał się na dwóch poziomach. Najpierw - po godz. 9. - rozpoczął się test na poziomie podstawowym. Następnie po przerwie - po godz. 11. - rozpoczął się test na poziomie rozszerzonym. Ten drugi zdawała tylko część uczniów - ci, którzy w gimnazjum kontynuują naukę wybranego języka, rozpoczętą w szkole podstawowej. Gimnazjaliści mogli wybierać spośród sześciu języków. Najwięcej pisało test z angielskiego.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie mógł przystąpić do niego w tym tygodniu, to będzie go pisał w drugim terminie w czerwcu.

Wynik egzaminu - uczniowie poznają go 15 czerwca - będzie miał wpływ na przyjęcie do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej. Podczas postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki ucznia uzyskane na zakończenie nauki w gimnazjum, w tym odnotowane na świadectwie szkolnym i potwierdzone zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Tegoroczna sesja egzaminu gimnazjalnego jest przedostatnią. Rozpoczęło się już wygaszanie gimnazjów, w roku szkolnym 2017/2018 nie powstały ich pierwsze klasy. Uczniowie, którzy w ubiegłym roku skończyli VI klasę szkoły podstawowej, we wrześniu zamiast rozpocząć naukę w gimnazjum, przeszli do VII klasy szkoły podstawowej. Tak samo będzie w tym roku.

Ostatnia sesja egzaminu gimnazjalnego przeprowadzona zostanie w roku szkolnym 2018/2019 (równolegle z przeprowadzanym po raz pierwszy egzaminem ósmoklasisty). 1 września 2019 r. gimnazja przestaną istnieć w systemie edukacji.