We wtorek, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich opublikowało na stronie resortu informację związaną z trudnościami ubiegłorocznych maturzystów, które były związane z rekrutacją na studia na uczelniach w Danii i w Szwecji. W tym roku termin ogłoszenia wyników maturalnych przypada na 9 lipca. "Zgłoszenia na studia w Danii przyjmowane są zaś do 5 lipca - skarg można zatem oczekiwać i w tym roku" - napisało Biuro RPO. Podkreślono, że absolwenci szkół średnich zgłaszali trudności związane z rekrutacją na studia na uczelniach w Danii i w Szwecji, które przewidywały wcześniejsze terminy rejestracji odpowiednich dokumentów w systemie.

Reklama

Co zrobić, by uzyskać zaświadczenie o wyniku egzaminu maturalnego

W odpowiedzi na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcin Smolik przekazał, że w tym roku zostaną zastosowane te same rozwiązania, co w roku ubiegłym. "W tym roku do CKE wpłynęło jedno pismo w sprawie wcześniejszego wydania wyników egzaminu maturalnego ze względu na konieczność przedstawienia dokumentu w rekrutacji do szkoły wyższej za granicą" - napisał dyrektor CKE w odpowiedzi na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich. Smolik dodał, że przyjęte w ubiegłym roku rozwiązanie będzie zastosowane ponownie w tym roku. Zaznaczył, że w tym roku wszyscy zdający, którzy wystąpią do OKE z udokumentowanym wnioskiem o wydanie takiego zaświadczenia - otrzymają dokument w języku polskim oraz w tłumaczeniu na język angielski.

Gdzie i do kiedy można złożyć wniosek

Reklama

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie Krzysztof Lodziński przekazał Dziennik.pl, że wnioski mogą składać wyłącznie tegoroczni abiturienci, którzy biorą udział w rekrutacji do szkoły wyższej w Danii lub Szwecji.

Dodał, że maturzyści z województwa mazowieckiego udokumentowany wniosek powinni złożyć do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie nie później niż 5 lipca br.

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty terminy ogłaszania wyników m.in. egzaminu maturalnego są zamieszczone w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny. W komunikacie na rok 2024, opublikowanym na stronie internetowej BIP CKE 17 sierpnia 2023 r., termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego został określony na 9 lipca 2024 r