Nauki przyrodnicze:

Reklama

Przedmioty przyrodnicze - arkusz dla uczniów bez dysfunkcji i z dysleksją rozwojową

Przedmioty przyrodnicze - arkusz dla uczniów słabo słyszących i niesłyszących

Przedmioty przyrodnicze - arkusz dla uczniów słabo widzących

Nauki przyrodnicze - arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Matematyka:

Matematka - arkusz dla uczniów bez dysfunkcji i z dysleksją rozwojową

Matematyka - arkusz dla uczniów słabo słyszących i niesłyszących

Matematyka - arkusz dla uczniów słabo widzących

Matematyka - arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim