Uczniowie III klas gimnazjów, którzy w kwietniu przystąpili do obowiązkowego egzaminu gimnazjalnego, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 65 proc. punktów możliwych do otrzymania, a za zadania z matematyki - 47 proc. pkt.,

Reklama

Za zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie średni wynik uzyskany przez uczniów to 61 proc. pkt., a za zadania z przedmiotów przyrodniczych - 50 proc. pkt.

Informację wstępną o wynikach osiągniętych w tym roku na egzaminie gimnazjalnym przedstawiono w czwartek na konferencji prasowej w Warszawie.

Jak przypomniała minister edukacji Krystyna Szumilas, tegoroczni uczniowie III klas gimnazjów są pierwszym rocznikiem, który uczy się zgodnie z nowa podstawą programową nauczania oraz w kwietniu pisał egzamin według nowych zasad.

Nadal egzamin składa się z trzech części: egzaminu z wiedzy humanistycznej, egzaminu z wiedzy matematyczno-przyrodniczej i egzaminu z języka obcego. Wyodrębnione jednak zostały zadania z języka polskiego i matematyki, po to, by można było osobno ocenić umiejętności i wiedzę z tych przedmiotów.

Po raz pierwszy też w tym roku egzamin z języka obcego składał się z dwóch poziomów: podstawowego - obowiązkowego dla wszystkich i rozszerzonego, do którego przystąpili tylko ci uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuują naukę wybranego języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej. Do egzaminu na poziomie rozszerzonym przystąpiło 85 proc. uczniów.

Średni wynik uzyskany przez gimnazjalistów z egzaminu na poziomie podstawowym z języka angielskiego to 63 proc. punktów możliwych do uzyskania, z języka niemieckiego - 57 proc. pkt., z rosyjskiego - 65 proc. pkt., z francuskiego - 69 proc. pkt., z hiszpańskiego - 71 proc. pkt., z włoskiego - 62 proc. pkt.

Pełniący obowiązki dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Artur Gałęski zaznaczył, że wyników tegorocznego egzaminu nie da porównać z wynikami uzyskiwanymi przez gimnazjalistów w poprzednich latach. Przypomniał, że zmiany w egzaminie dotyczą nie tylko formuły testu, zupełnie inaczej budowane były także zadania - miały one sprawdzać umiejętności złożone, były one także sprawdzane z inny sposób - nie według klucza, tylko w sposób całościowy.