Jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, nastolatkowie bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami wymagającymi wyszukania informacji w różnych tekstach występujących w arkuszu z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie. Średnio gimnazjaliści uzyskali z części humanistycznej z języka polskiego 68%.

Reklama

Z matematyki wykazali się umiejętnością odczytywania i wykorzystywania informacji z tekstu i rysunku, a z przedmiotów przyrodniczych umiejętnością interpretowania danych przedstawionych na wykresie. Część matematyczno-przyrodnicza z zakresu matematyki przyniosła średni wynik 47 %.

CKE podaje, że gimnazjaliści przystępujący do egzaminu z języka angielskiego, niemieckiego oraz hiszpańskiego na poziomie podstawowym najlepiej poradzili sobie z rozwiązaniem zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu. W przypadku języka rosyjskiego, francuskiego i włoskiego uzyskali najwyższe wyniki z części arkusza sprawdzającej znajomość funkcji językowych.

Na poziomie rozszerzonym większość uczniów dobrze poradziła sobie z wyszukiwaniem szczegółowych informacji w tekstach pisanych.

Egzamin wskazał również umiejętności, które gimnazjaliści opanowali słabiej. Trudność sprawiły uczniom zadania sprawdzające funkcjonalne wykorzystanie wiadomości z zakresu świadomości
językowej i teorii literatury oraz zadania dotyczące chronologii historycznej.

Według wstępnych informacji CKE, z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie wymagające przeprowadzenia samodzielnego rozumowania matematycznego. Z chemii natomiast wnioskowania o wyniku reakcji na podstawie zamieszczonych informacji.

We wszystkich językach obcych nowożytnych największą trudność sprawiło zdającym poprawne stosowanie środków językowych, a w przypadku języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego także tworzenie wypowiedzi pisemnej.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników tegorocznego egzaminu gimnazjalnego będą dostępne na stronie internetowej CKE 25 sierpnia.