We wtorek uczniowie pisali egzamin z wiedzy humanistycznej, w środę - z wiedzy matematyczno-przyrodniczej.

Egzamin rozpoczynał się o godz. 9. Egzamin z języka obcego przeprowadzany był na dwóch poziomach. Najpierw był test na poziomie podstawowym. Następnie po przerwie przeprowadzony był test na poziomie rozszerzonym. Egzamin na poziomie rozszerzonym zdawała tylko część uczniów - tylko ci, którzy w gimnazjum kontynuują naukę danego, wybranego języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej.

Reklama

Jak poinformowała PAP rzeczniczka Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Mariola Konopka w czwartek do Zespołu Szkół w Kisielicach (woj. warmińsko-mazurskie) z nieznacznym opóźnieniem dostarczone zostały przez firmę zajmującą się dystrybucją zestawy zadań z języka niemieckiego na poziomie podstawowym.

Dyrekcja szkoły pod nadzorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży (właściwa dla woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego - PAP) zapewniła gimnazjalistom opiekę, zachowane zostały procedury dotyczące tajności materiałów egzaminacyjnych. Wszyscy uczniowie wyrazili zgodę na przystąpienie do egzaminu w dniu dzisiejszym, pomimo przesunięcia czasu jego rozpoczęcia. Po zakończeniu testu na poziomie podstawowym nastąpiła przewidziana harmonogramem przerwa, po której uczniowie rozwiązywali zadania na poziomie rozszerzonym - napisała Konopka.

Na egzaminie z języka obcego gimnazjaliści mogli wybierać spośród sześciu języków obcych. Najwięcej z nich pisało test z języka angielskiego.

Arkusze testu rozwiązywanego przez gimnazjalistów dostępne są na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.