Minister zdrowia musi przesądzić, czy jest to możliwe. Przepisy ustawy o szkolnictwie wyższym wprawdzie nie zabraniają niepublicznym uczelniom uruchamiania odpłatnych studiów lekarskich, ale przeciwna jest temu Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Tomasz Grodzicki, dziekan Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum, tłumaczy, że ustawa o zakładach opieki zdrowotnej uniemożliwia szkole niepublicznej korzystanie z bazy szpitali publicznych. Przyszli lekarze nie mieliby więc gdzie odbywać praktyk. Szkoły czekają na interpretację ministra zdrowia. Dziś studia na kierunku lekarskim oferują tylko uczelnie publiczne. I na tym zarabiają. Rok studiów niestacjonarnych na kierunku lekarskim w Akademii Medycznej we Wrocławiu kosztuje 21 tys. zł.

Reklama