Jak poinformowała PAP rzeczniczka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, Natalia Osica, wrocławski wydział SWPS - będący zamiejscowym wydziałem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie - osiągnął najwyższą ocenę parametryczną spośród wszystkich wydziałów, na których wykłada się nauki społeczne (socjologia, psychologia, politologia, stosunki międzynarodowe, pedagogika).

Reklama

Osica wyjaśniła, że ocena parametryczna jest oparta na kilku kryteriach, z których najważniejsze to: jakość publikacji (zwłaszcza artykułów anglojęzycznych, w najbardziej prestiżowych czasopismach światowych), uprawnienia do nadawania stopni i tytułów naukowych oraz kierowanie naukowymi grantami europejskimi.

"Nasz wynik obala stereotypy mówiące o tym, że na uczelniach niepaństwowych, a tym bardziej na wydziałach zamiejscowych tychże uczelni, nie prowadzi się badań naukowych. Osiągnięcia naszej szkoły pokazują, że nie tylko się je prowadzi, ale też realizuje na najwyższym poziomie" - powiedział dziekan wrocławskiego wydziału SWPS prof. Dariusz Doliński.

Jak zapewnił, bardzo docenia pierwsze miejsce wśród wszystkich wydziałów z grupy nauk społecznych, ale nie ma zamiaru na tym poprzestać. "Naszą ambicją jest zbudowanie w ciągu kolejnych kilku lat znaczącego ośrodka europejskiego. Już w przyszłym roku złożymy wniosek o przyznanie uprawnień habilitacyjnych" - mówił dziekan.Według prof. Dolińskiego, sukces wrocławskiego wydziału SWPS wynika przede wszystkim z polityki kadrowej. Pracownicy naukowi to w ogromnej większości młodzi badacze, którzy publikują w dobrych, światowych czasopismach. "Najlepszym przykładem może być tu prof. Aleksandra Łuszczyńska, najmłodszy polski profesor w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. Trzeba jednak podkreślić, że także starsi wiekiem profesorowie to absolutna czołówka polskiej psychologii" - tłumaczył profesor.

Zgodnie z wykazem opublikowanym na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pierwszą kategorię otrzymały również: Wydział Psychologii w Warszawie i Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS w Warszawie. Ten ostatni zajął 2. miejsce wśród najlepszych jednostek naukowych w dziedzinie nauk o kulturze. Poddany parametryzacji Wydział Zamiejscowy SWPS w Sopocie uzyskał także wysoką kategorię - drugą.

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interdyscyplinarne studia humanistyczne na 20 kierunkach w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Od 14 lat uczelnia jest jednym z ważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Obecnie kształci ok. 13,5 tys. studentów.

Wydział Zamiejscowy SWPS we Wrocławiu, którego dziekanem jest prof. dr hab. Dariusz Doliński, powstał w 2004 r. W jego ofercie znajdują się studia na kierunkach: psychologia oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna, a także kilkanaście kierunków studiów podyplomowych. Przy wrocławskim wydziale SWPS działa Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi.