Na wystawie prezentowane są zdjęcia dokumentujące rozwój uczelni od 1945 r. do lat współczesnych. Zaprezentowano również postaci profesorów zasłużonych dla wrocławskiej Akademii Medycznej, w tym m.in. pierwszego dziekana wydziału lekarskiego Uniwersytetu Wrocławskiego po 1945 r. i twórcę polskiej szkoły immunologicznej prof. Ludwika Hirszfelda.

Reklama

Do końca 2010 r. w ramach obchodów 60-lecia wrocławskiej Akademii Medycznej odbędzie się szereg imprez. Na koniec września zaplanowano konferencję naukową z okazji dziesięciolecia powstania wydziału lekarsko-stomatologicznego, a w listopadzie zostanie nadany tytuł doktora honoris causa prof. Claesowi Frostellowi z Instytutu Karolinska w Sztokholmie. Również w listopadzie na wrocławskiej uczelni odbędzie się konferencja Kanclerzy i Kwestorów Uczelni Medycznych.

Wrocławska Akademia Medyczna powstała 1 stycznia 1950 r. z przekształcenia wydziału lekarskiego Uniwersytetu i Politechniki oraz oddziału farmacji i stomatologii. Jej pierwszym rektorem był prof. Zygmunt Albert.

Już w pierwszych dziesięcioleciach działalności Akademii Medyczna we Wrocławiu mogła pochwalić się znacznymi osiągnięciami. W 1958 r. prof. Wiktor Bross wykonał pierwszą w Polsce operację na otwartym sercu, a w marcu 1966 r. pierwszą operację przeszczepienia nerki od żywego dawcy. Wrocławski ośrodek mógł pochwalić się znacznymi osiągnięciami w dziedzinach: mikrobiologii, biochemii, enzymologii, bakteriologii, patologii ciąży i płodu czy chirurgii doświadczalnej.

W Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich dziś pracuje niemal 2 tys. osób, z czego ponad tysiąc to pracownicy akademiccy. Obecnie największą inwestycją wrocławskiej uczelni jest budowa Centrum Klinicznego. Tworzy je dziewięć dużych obiektów, w których działają lub w niedługim czasie rozpoczną działalność przychodnie i kliniki wchodzące w skład Akademickiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego.

W styczniu 2008 r. zakończono pierwszy etap budowy, gdzie nową siedzibę znalazło kilkanaście klinik, poradni, pracowni diagnostycznych, nowoczesny blok operacyjny i centrum diagnostyki laboratoryjnej. W ostatnich dwóch latach otwarto m.in.: oddział anestezjologii i intensywnej terapii, szpitalny oddział ratunkowy, dział rehabilitacji, zakład cytologii klinicznej. Zakończenie budowy planowane jest na marzec 2011 r.