Są to dwa projekty. Zgodnie z projektem "W drodze do kariery z Politechniką Świętokrzyską - szanse na lepszą przyszłość uczniów szkół ponadgimnazjalnych" - około dwa tys. młodzieży z 30 liceów ogólnokształcących z regionu skorzysta z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, a także z doradztwa edukacyjno-zawodowego w wyborze kierunku kształcenia oraz uzyska dodatkowe narzędzia do samokształcenia.

Reklama

Projekt realizowany będzie przez dwa lata, z uwzględnieniem przede wszystkim uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji, zamieszkałych głównie na wsi. Przeznaczy się na ten cel ponad milion zł, w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Z kolei projekt "Zagwarantowany sukces z Politechniką Świętokrzyską - szanse na lepszą przyszłość uczniów szkół ponadgimnazjalnych" obejmie po jednym technikum z każdego z 13 świętokrzyskich powiatów i dwa technika kieleckie. Skorzystają z niego uczniowie potrzebujący wsparcia ze względów społeczno-kulturowych.

Oprócz dodatkowych zajęć z matematyki zorganizuje się dla nich spotkania z doradcą zawodowym, zajęcia z psychologiem przysposabiające do efektywnego uczenia się, wykłady autorskie pracowników politechniki, prezentację uczelnianych laboratoriów oraz kursy informatyczne w zakresie budowy stron WWW lub grafiki komputerowej. Na realizację tego projektu - zaplanowanego na bieżący rok szkolny - UE wyłoży pół mln zł.

Rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. Stanisław Adamczak, który podpisał umowę o finansowaniu projektów z marszałkiem województwa podkreślił, że uczelnia ma już doświadczenie we współpracy dydaktycznej ze szkolnictwem średnim, ponieważ przez ostatnie dwa lata realizowała podobne przedsięwzięcia za własne pieniądze. Dzięki temu przyjęła więcej kandydatów na pierwszy rok studiów.

Marszałek świętokrzyski Adam Jarubas ocenił, że "popularyzowanie uczenia się przedmiotów ścisłych i wybieranie studiów technicznych to w obecnej sytuacji rynku pracy słuszny wybór, za którym stoi pełniejsza gwarancja zatrudnienia po uzyskaniu dyplomu".